"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mötesplats Humaniora, tema: forskning

ons
1
mar
Tid Onsdag 1 mars, 2023 kl. 09:30 - 12:00
Plats Humlab

Är du utbildningsrepresentant och vill hitta nya samarbetsaktörer för till exempel examensjobb, praktikplatser, mentorskap eller samarrangemang? Eller är du forskare som vill bidra med din kompetens till en organisation och få veta mer om vilket material och data som externa aktörer kan erbjuda? Välkommen till Mötesplats Humaniora!

Är du representant för ett företag, offentlig förvaltning eller annan organisation som är nyfiken på att samarbeta med Umeå universitet?

Välkommen till Mötesplats Humaniora!

Den 28 februari och 1 mars anordnar vi två halvdagar för utbildningsrepresentanter (lärare, studierektorer, ämnesföreträdare, programansvariga m.fl.) och forskare vid Humanistisk fakultet, och representanter från externa aktörer i regionen.

Dagarna är indelade i temana Utbildning respektive Forskning. Vi kommer att presentera inspirerande exempel på genomförda samarbeten mellan forskare, utbildningar och externa aktörer. Du kan anmäla dig till antingen en eller båda dagarna.

Sista anmälningsdag är den 23 februari kl. 15:00.

Vill du som jobbar på Umeå universitet bjuda in representanter från företag och organisationer?

Använd inbjudan nedan:
Mötesplats Humaniora

Tema: forskning

09.30 Frukostmacka och mingel

10.00 Välkommen och kort introduktion

10.10 Skolnära forskning i samarbete med kommun, rektorer, lärare och elever

Carla Jonsson, professor i pedagogiskt arbete

Carla Jonsson beskriver samarbete med en kommun, med rektorer, lärare, elever och föräldrar i ett forskningsprojekt om språk i undervisning (Modersmål, minoriteter och språklig heterogenitet: Undervisningsformer och praktiker i förskola och skola med fokus på litteracitet, Skolforskningsinstitutet, 2022-2024). Jag berättar om samarbetets olika faser: samarbetet under perioden då vi skrev vår forskningsansökan och samarbetet i projektets uppstart och datainsamlingsfas. 

10.30 Att forska med och om Svenska kyrkan – från fri forskning till forskningsnätverk och företagsforskarskola 

Stefan Gelfgren, docent i religionssociologi

Stefan Gelfgrens forskning har bland annat berört svensk kristenhet och dess relation till sin samtid, från ca 1850 till nutid. Under de senaste åren har delar av hans forskning funnit allt fastare samverkansformer med olika aktörer inom Svenska kyrkan och behandlat digital diakoni, pandemianpassningar och kyrkans minoritetsblivande. Han kommer att resonera kring nyfikenhetsforskning i relation till tillämpad, öppen kontra beställarstyrd forskning, betydelsen av att var nyfiken på nya samarbeten och vad den egna forskningen vinner på dylika samarbeten. 

10.50 Att forska med, inte på

Kristina Sehlin MacNeil, forskare och biträdande föreståndare för Várdduo – centrum för samisk forskning

Kristina Sehlin MacNeil kommer att berätta om forskningssamarbeten med urfolk i olika länder, med utgångspunkt i etik, dekolonisering och att värna ömsesidiga relationer. 

11.10-11.30 Frukt, dryck och mingel

11.30 Forska tillsammans och få nya perspektiv

Eva Lindgren, professor i språkdidaktik

Hanna-Máret Outakoski, universitetslektor i samiska

Med utgångspunkt i några konkreta exempel på deltagande forskning inom området utbildningsvetenskap, där forskare och lärare arbetat tillsammans, diskuteras utmaningar och mervärde av nära samverkan i forskning. 

11.50 Skydda och nyttiggör dina forskningsresultat

Johan Nordlund, innovations- och immaterialrättsjurist, Innovationskontoret Umeå universitet

Johan Nordlund, Innovationskontoret vid Umeå universitet, pratar om hur man som forskare kan få hjälp med nyttiggörande, ägande och skyddande av forskningsresultat vid till exempel samverkansprojekt.

12.10-12.20 Sammanfattning och avslutning 

Arrangör: Humlab
Evenemangstyp: Övrigt
Anmäl dig här

Anmälan

Här kan du kan anmäla dig till evenemanget. Om du har allergier eller önskan om specialkost annat än vegetarisk, be oss kontakta dig via formuläret nedan.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Kontaktformuläret ska ej användas för känslig eller personlig information (känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter). Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).