"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nya visioner, nytt liv, nytt hopp för dämda älvar i antropocen

fre
7
okt
Tid Fredag 7 oktober, 2022 kl. 15:00 - 16:00
Plats KBG501 seminarierum på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Under perioden 2021–2026 är Julian Olden, professor vid University of Washington, USA, gästprofessor kopplad till Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka. Gästprofessuren finansieras av både Umeå universitet och SLU.

Tema för seminariet

Floder har fungerat som artärer under utvecklingen av forntida civilisationer och våra moderna samhällen. Det är därför inte särskilt förvånande att dammar är ett spritt och vanligt inslag i landskapet, världen över.

För samhället finns det stora vinster med att reglera vattendrag, men dammar har också lett till omfattande skador på ekosystem och orsakat förluster av viktiga ekosystemtjänster.

Så hur kan vi fatta beslut om hur älvar och floder ska nyttjas för att tillgodose människors behov, särskilt med tanke på de ofrånkomliga miljömässiga och sociala konflikter som uppstår?

Det här seminariet kommer att utforska idéer om designflöden och multimålsoptimering som verktyg för att vägleda hållbar planering och drift av dammar, med ett särskilt fokus på att bevara floder och stödja ett arbete med dammar som är ekologiskt hållbart både i dag och i framtiden.

Digitalt deltagande

Fysiskt deltagande i seminariet rekommenderas i första hand, men det kommer också att finnas möjlighet att delta på distans via videomötesverktyget Starleaf.

Länk till det digitala mötet

Evenemangstyp: Seminarium

Julian Olden, gästprofesssor kopplad till Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka. Professor vid University of Washington.

 

Kontaktperson
Fredrik Sundberg
Läs om Fredrik Sundberg