"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Partnerskapsdag med Örnsköldsviks kommun

fre
3
dec
Tid Fredag 3 december, 2021 kl. 08:30 - 13:30
Plats Kempesalen i stadshuset Kronan, Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommunkoncern och Umeå universitet har ett strategiskt partnerskap. Vilka möjligheter innebär egentligen ett sådant samarbete? Vilka gemensamma utmaningar står vi inför och hur kan vi ta oss an dem?

Det här är frågor som vi gärna vill prata mer om. Därför bjuder vi nu in våra anställda, liksom representanter från intresserade företag och organisationer i Örnsköldsvik, till en förmiddag där tankeutbyte varvas med goda exempel.

Varmt välkomna!

Vill du delta? 

Anmäl dig senast 30 november.

PROGRAM

 • 08.30 Kaffe och mingel

 • 09.00 Välkommen
  Magnus Haglund, kommundirektör i Örnsköldsviks kommun och Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet.

 • 09.15 Goda exempel från partnerskapet

  DELA, ÖRNSKÖLDSVIK!
  Samtidigt som digitala delningsplattformar har fått stort genomslag i ett antal världsmetropoler, och haft stor påverkan på dessa platsers resurseffektivitet, så har de haft svårt att nå ut till mindre samhällen – trots deras uppenbara potential. För att råda bot på detta har Örnsköldsviks kommun och forskare vid Umeå universitet börjat samarbeta kring ett helt nytt koncept för delning där platsens medborgare, föreningar och företag ingår i arbetet tillsammans med kommunen.
  – Per Levén, universitetslektor vid Institutionen för informatik, Umeå universitet.

  EXAMENSARBETEN OCH PRAKTIK VID ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN
  Under detta pass får du via exemplen Digishare och Evalue8 en inblick i hur examensarbeten kan bidra till konkret verksamhetsutveckling. Du får också höra mer om hur vi tillsammans utvecklat och testat en metod för att matcha studenter från Umeå universitet till uppdrag i Örnsköldsviks kommun.
  – Mikael Bergström, digitaliseringsstrateg, och Margareta Bolinder Sundin, kvalitetsledare, vid utvecklingsavdelningen i Örnsköldsviks kommun.
  – Victoria Sörensson, projektsamordnare vid Enheten för forskningsstöd och samverkan, Umeå universitet.

  HUR KAN LÄRARE ARBETA MED ARGUMENTATION I SYFTE ATT STÄRKA ELEVENS MATEMATISKA KUNNANDE? 
  Under det gångna läsåret har en grupp matematiklärare i Ö-viks kommun arbetat med att lägga fokus på resonemangsförmågan i matematik, kopplat till elevens självreglerade lärarande. Något som varit uppskattat och enligt deltagarna lett till mer engagerade elever i klassrummen. Hör mer om hur dessa matematiklärare och Lotta Vingsle, lektor vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, nu inlett en pilotstudie för att ta arbetet vidare.
  – Cecilia Eriksson, lektor vid Bildningsförvaltningen i Örnsköldsviks kommun.

  NYA SAMVERKANSVINSTER FÖR UTVECKLING INOM BIORAFFINADERIUTVECKLING
  Innovationssystemet runt bioraffinaderiutveckling i Örnsköldsvik fortsätter att utvecklas och nu byggs strukturer runt uppskalning och kommersialisering ut. Bilden över siten har tagit form och en pilothall med utrusning är snart på plats. En annan viktig pusselbit för att skapa en levande och attraktiv innovationsmiljö är de mjuka delarna kring hur samverkan stärks och hur nyckelkompetenser flödar genom innovationssystemet. Här är aktörer inom akademi, entreprenörskap och offentlig sektor viktiga för att driva utvecklingen framåt. Hur kan vi vara innovativa och modiga så vi bygger miljön tillsammans?
  – Johan Börjesson, gruppchef på RISE Processum i Örnsköldsvik.

 • Information om finansieringsmöjligheter
  Hör mer om olika källor till finansiering och om en specifik utlysning av medel för samverkan mellan Örnsköldsviks kommun och Umeå universitet.

 • 10.35–11.00 Fika och mingel

 • 11.00–12.00 Parallella diskussionspass
  Varje pass inleds med en presentation och öppnar sedan upp för en allmän diskussion. Du väljer vilket av passen du helst vill delta i när du anmäler dig.

  STADSUTVECKLING – VAD ÄR PLATSATTRAKTIVITET OCH FÖR VEM?
  Örnsköldsviks kommunkoncern har en vision om att befolkningen ska växa. År 2030 ska kommunen vara en plats för 65 000 nyfikna med framtidstro. Vilka insatser behövs och vilka aktörer kommer spela en roll? Var med och diskutera vad som gör en stad attraktiv för invånare, besökare och potentiella inflyttare. Vilken roll spelar stadsplanering, destinationsutveckling och tillväxtarbete för att skapa en plats för fler?
  – Joakim Byström, samhällsplanerare vid Kommunledningsförvaltningen, Örnsköldsviks kommun.
  – Roger Marjavaara, docent, och Andreas Back, postdoktor, Institutionen för kulturgeografi vid Umeå universitet.

  HÅLLBARA FÖRÄNDRINGAR
  För att uppnå tillgänglighet och kvalitet i servicen mot medborgare krävs effektivare arbetssätt. Men i det förändringsarbete som kommer med införande av nya arbetssätt är det ibland svårt att nå hela vägen och åstadkomma en beteendeförändring som vidmakthålls. Så hur kan offentlig sektor arbeta bättre för att nå effektiva och hållbara förändringar? Vilka arbetssätt skapar beteendeförändringar som håller i längden, så att förändringsarbetet inte rinner ut i sanden?
  – Ulrika Eklöf, verksamhetsutvecklare vid Utvecklingsavdelningen, Örnsköldsviks kommun.

  DRÖNARE I SAMHÄLLETS TJÄNST
  LARC (Luftfartsverket Aviation Research Center) på Örnsköldsvik Airport är en arena för utveckling av framtidens flyg. Lyssna till en översikt av pågående utvecklings- och innovationsprojekt och spana in i framtidens teknikutveckling. Fokus kommer att ligga på två av de projekt som drivs på forsknings- och innovationsarenan EDIS (Elflyg och Drönare i Samhällets tjänst), samt Autonom Flygplats. Vilka utmaningar kan den nya tekniken bidra till att lösa? På vilket sätt behöver vi ta hänsyn till den nya tekniken när vi planerar för framtiden? Det här är ett brett område som rör frågor kring allt från AI och cybersäkerhet till stadsutveckling och blåljustjänster.
  – Robert Gyllroth, VD för Örnsköldsvik Airport, och Maria Wall Petrini, Director Business Intelligence på LFV, håller den inledande presentationen.

 • 12.10–12.25 Summering och avslutning

 • 12.30–13.30 Lunch och mingel

 

Evenemangstyp: Workshop
Kontaktperson
Martin Englund
Läs om Martin Englund