"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Välkommen till Umeå kommuns och Umeå universitets gemensamma partnerskapsdag

tor
18
nov
Tid Torsdag 18 november, 2021 kl. 12:00 - 16:30
Plats Curiosum, Konstnärligt campus

I början av 2018 valde Umeå universitet och Umeå kommun att fördjupa sitt samarbete genom att ingå ett strategiskt partnerskap. Den 18 november bjuder parterna in sina medarbetare till en inspirerande eftermiddag på Curiosum med workshoppar om partnerskapets fokusområden, nyttiga finansieringstips och goda möjligheter att nätverka. 

I samband med partnerskapsdagen utlyser Enheten för forskningsstöd och samverkan också såddmedel för att kunna ta goda samarbetsidéer vidare. 

Läs mer och ansök om utvecklingmedel för samverkan


Vill du delta? 

Anmälan till partnerskapsdagen är nu stängd.

Om du önskar delta, avanmäla dig eller har frågor så är du välkommen att kontakta: anna.emmelin@umu.se

 

PROGRAM

Moderator Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet.

 • 12.00–13.00 Lunch och guidade turer av Curiosum
  Vi bjuder på en enklare lunch i Nyfiket på Curiosum. För de som vill kommer det att genomföras guidade turer av Curiosum under lunchen med start kl 12.15, 12.25, 12.35 och 12.40. Turerna tar ca 10 minuter.

 • 13.00–13.30 Inledning
  Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet, och Hans Lindberg, kommunalråd vid Umeå kommun, hälsar välkomna och berättar om varför vi har ett strategiskt partnerskap.

  Erika Sörensson, Enheten för forskningsstöd och samverkan, berättar om möjligheter till forskningsfinansiering och sätt att främja samverkan.

  Information om möjlighet att söka utvecklingsmedel för samverkan.

  Charlotta Sundin informerar om Företagsforskarskolan.

 • 13.30-13.50 Reflektioner om samhällsförändring
   
  · VAD SKA VI MED KONSTEN TILL?
  Katarina Pierre, konstnärlig ledare och museichef vid Bildmuseet, om kulturens roll för utvecklingen av Umeå och Västerbotten.
   
  · UMEÅ KLIMATFÄRDPLAN
  Annika Myrén, Klimatstrateg Umeå kommun, om hur aktörer i Umeå arbetar tillsammans för att minska klimatutsläppen.

 • 13.50–14.30 Goda exempel på samarbeten

  STADSUTVECKLING: 
  Socialt kapital i en växande stad – samverkan för social hållbarhet
  Malin Eriksson, professor vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet
  Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, Umeå kommun
  Pernilla Helmersson, samhällsplanerare, Umeå kommun

  SKOLA:
  Kunskapande och verksamhetsutveckling i samverkan – tillgänglig lärmiljö för alla elever
  Fredrik Strandgren, enhetschef vid Utbildningskontoret, Umeå kommun
  Kim Wickman, universitetslektor, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

  DIGITAL UTVECKLING:
  Hur kan AI bidra till Umeås fortsatta musikframgångar?
  David Nestander, musiklärare Midgårdsskolan, Umeå kommun
  Thomas Molén, CDO, Umeå kommun 

 • 14.30–15.00 Kaffe

 • 15.00–16.00 Utmaningar från Umeå kommun
  Utmaningarna presenteras och diskuteras under parallella pass med samtalsledare från Umeå kommun. Ange i anmälan vilket pass du helst önskar delta i. 

  1.    HÅLLBAR STADSUTVECKLING:
  Med skattkista och verktygslåda – hur arbetar vi tillsammans för att öka det sociala kapitalet i Umeå?
  Samtalsledare:
  Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg
  Pernilla Helmersson, samhällsplanerare

  2.    SKOLA:
  Pandemins effekt på elevers skolresultat och innovativ undervisning
  Samtalsledare: Fredrik Strandgren, skolstrateg och Sofia Andersson, utvecklingsledare på Utbildningsförvaltningen

  3.    DIGITAL UTVECKLING:
  Hur kan digitalisering och AI stärka kommunens omställningsförmåga?
  Samtalsledare: Thomas Molén, CDO

  4.    ÄLDRES HÄLSA:
  Hur påverkar vår åldrande befolkning behovet av vård, omsorg och rehabilitering – och vad innebär det för samhällsekonomin?
  Samtalsledare:
  Nils Enwald, kanslichef äldreomsorgsförvaltningen

 • 16.10-16.30 Gemensam avslutning


Vill du veta mer om dagen eller det strategiska partnerskapet?

Kontakta gärna:

Anna Sandström Emmelin
Koordinator för det strategiska partnerskapet
Enheten för forskningsstöd och samverkan, Umeå universitet
anna.emmelin@umu.se

Charlotte Lundqvist
Koordinator för det strategiska partnerskapet
Umeå kommun
charlotte.lundkvist@umea.se
 

Evenemangstyp: Workshop