"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Post-doc presentationsseminarium - Cristian Bortes

ons
23
nov
Tid Onsdag 23 november, 2022 kl. 10:00 - 12:00
Plats Stora sammanträdesrummet och Zoom

Undervisningsformer i svenska skolors klassrum, elevers studieresultat och psykiska hälsa

Länk till Zoom

Som en del av hans postdoc-projekt undersöker Bortes betydelsen av olika undervisningspraktiker och bemötande av elever för, inte bara deras utbildningsprestationer, utan även deras mående/psykiska hälsa. Mer specifikt analyserar studien hur graden av tre slags undervisnings"typologier" (lärar-centrerade, elev-centrerade och elev-dominerande undervisningspraktiker) är relaterade till dels elevers skolbetyg men också till elevers psykiska hälsa samt hur dessa samband varierar utifrån elevernas sociala bakgrund. Under seminariet beskriver Bortes studien och dess bakgrund mer ingående och presenterar.

Evenemangstyp: Seminarium
Talare
Cristian Bortes
Universitetslektor
Läs om Cristian Bortes
Kontaktperson
Fredrik Snellman
Läs om Fredrik Snellman