"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fredrik Snellman

Docent och universitetslektor i socialt arbete med ansvar för institutionens forskarutbildning och högre vetenskapliga seminarium

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar som universitetslektor och innehar docentur i socialt arbete. Särskilda ansvarsområden vid sidan om egen forskning och undervisning är forskarutbildningen och det högre vetenskapliga seminariet.

Min forskning handlar om att synliggöra äldre personers förhållningssätt och attityder till åldrande. Det är utmaningar som ibland uttrycks i termer av åldersnoja eller åldersdiskriminering. Temat är sedan slutet av 1960-talet i akademiska kretsar och sedan slutet av 90-talet i ökande utsträckning i den svenska samhällsdebatten känt i termer av ålderism. Problemet är betydelsefull därför att det både är svårt att på tillförlitliga sätt undersöka vad ålderism faktiskt är och för att ett ökande antal vetenskapliga studier har visat att det både påverkar människors fysiska och mentala hälsa.

Min delaktighet i pågående studier syftar till att ta reda på om ålderism har en betydelse för socialt deltagande, i situationer där äldre personer deltar i högintensiv fysisk träning, för personer som är närståendevårdare och för äldre personers alkoholanvändning. Forskningen genomförs tillsammans med andra forskare huvudsakligen inom GERDA forskningssamarbetet och med forskare från andra fakulteter. Min undervisning på socionomprogrammet syftar delvis till att väcka studenternas nyfikenhet om ålderism för att funderingar om deras eget åldrande troligen har betydelse för om de i sina yrkesvägval framgent kommer välja att arbeta med äldre personer eller inte. Socialt arbete i vid bemärkelse fordrar en ökad åldersmedvetenhet, eftersom förekomsten och karaktären på sociala problem ökar och förändras som en konsekvens av att vi både andels- och antalsmässigt blir allt fler äldre personer i samhället.

Det ligger mig särskilt varmt om hjärtat att kommunicera ålderism forskning till det omgivande samhället. Det har varit och fortsätter vara värdefullt att väcka medvetenhet genom att skriva debattartiklar i dagspress, föreläsa för pensionärsorganisationer nationellt likväl som i andra länder, hålla föredrag på mötesplatser såsom Umeå Kommuns Seniortorget och att när tillfälle erbjuds prata om forskning genom olika mediekanaler.

Min hittillsvarande karriär innefattar en licentiatexamen i ämnet socialpolitik år 2005 från Åbo Akademi i Finland. År 2009 disputerade jag i socialt arbete vid Umeå universitet. Åren 2012-2013 var jag anställd av Svenska Social- och Kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet. Åren 2014-2018 var jag en av Sveriges representanter i det Europeiska ålderism forskarnätverket IS1402 – Ageism – a multi-national, interdisciplinary perspective.

BMC Geriatrics, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23
Jemberie, Wossenseged Birhane; Snellman, Fredrik; Eriksson, Malin; et al.
Gothenburg: Swedish National Data Service 2023
Jemberie, Wossenseged Birhane; Padyab, Mojgan; Snellman, Fredrik; et al.
Journal of Applied Gerontology
Vaartio-Rajalin, Heli; Snellman, Fredrik; Ylva, Gustafsson; et al.
FORSA 2023 Conference – Social work in changing times- challenges and new opportunities. Bodø, Norway, June 14-16, 2023
Snellman, Marie-Louise; Svenlin, Anu-Riina; Burén, Linda; et al.
International Journal of Social Welfare, Blackwell Publishing 2022, Vol. 31, (1) : 8-21
Nyqvist, Fredrica; Nygård, Mikael; Snellman, Fredrik