"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Saarivuoma sameby mot norska staten

ons
29
jan
Tid Onsdag 29 januari, 2020 kl. 12:00 - 13:00
Plats Norra Beteendevetarhuset, plan 4, rum Fatmomakke

Välkommen på lunchseminarium på Várdduo! 

Vi bjuder på lunchmacka för de som anmält närvaro senast måndag 27 januari: krister.stoor@umu.se

I november 2019 hölls förhandlingar i Tromsö lagmannsrett mellan Saarivuoma sameby och norska staten. Tvisten handlade om ett renbetesområde i Bardudalen som Saarivuoma ansåg sig ha ensamrätt till i enlighet med urminnes hävd. En viktig del av förhandlingarna bestod i att lägga fram historiska belägg för att Saarivuoma använt området i fråga under de senaste 300 åren. Detta seminarium handlar om erfarenheter av att ta fram och presentera historiska förhållanden i juridiska tvister.

Presentation av presentatören:

David Sjögren disputerade år 2010 i historia vid Umeå universitet på en avhandling om statlig utbildningspolitik mot samer och romer på 1900-talet. Efter avhandlingen har han bl.a. utrett kyrkstaden Fatmomakkes historiska betydelse på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten. Han har även varit engagerad i regeringens vitbok om romerna och kyrkans vitbok om samerna. Han är docent i historia och universitetslektor i pedagogik vid Uppsala universitet.

Evenemangstyp: Seminarium

David Sjögren, docent, Uppsala universitet