"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samhällsvetenskapliga fakultetens lärardag

tor
17
mar
Tid Torsdag 17 mars, 2022 kl. 09:00 - 15:30
Plats Lindell 4 och zoom

Lärardagen 2022, tema: hybriditet. Anmäl dig senast 3 mars!

Coronapandemin har inneburit att universitet lokalt, nationellt och globalt snabbt fått ställa om sin undervisning till att bli helt eller delvis digital för att tillmötesgå gällande restriktioner. Erfarenheter från pandemin pekar mot att digitala undervisningsformer kommer att bestå och universitetens post-corona undervisning spås ligga i flexibla och blandade undervisningsformer där det digitala kombineras med fysiska möten.

Nu när universiteten står inför en återgång till campus står det klart att hybrida lärmiljöer kommer att stå i fokus och detta visar sig inte minst vid Umeå universitet där en riktad satsning på hybrida lärmiljöer beslutats om. Men vad kommer det att innebära för vår undervisning och vilka krav ställer det på oss som lärare och våra studenter?

ANMÄL DIG VIA DETTA FORMULÄR SENAST 3 MARS

PROGRAM LÄRARDAGEN 2022

09.00 – 09.15: Inledning
Ann-Louise Silfver och Nils Eriksson

09.15 – 10.00: Vad vet vi om hybridundervisning?
En forskningsbaserad kunskapsöversikt om framtidens lärandemiljöer och pandemins effekter på framtidens undervisning.
Åse Tieva och Marie Leijon

10.00 – 10.30: Fika

10.00 – 11.30: Gruppdiskussioner
Diskussioner om erfarenheter från pandemin och implikationer av hybrid undervisning för våra lärmiljöer och vilka krav detta ställer på lärare, studenter och undervisning.

11.30 – 13.00: Lunch

13.00 – 14.00: Hybrid undervisning i praktiken
Erfarenheter från Göteborg-resp. Malmö universitet om implementering av hybrid undervisning.
Sylva Frisk, Gregg Bucken-Knapp och Marie Leijon

14.00 – 14.30: Efterföljande diskussion och frågestund om hybrida undervisningsexempel

14.30 – 15.00: Fika

15.00 – 15.30: Den hybrida framtiden vid Umeå universitet?
Eva Svedmark, Ann-Louise Silfver och Nils Eriksson

Föreläsare

Gregg Bucken-Knapp är professor vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Han är delaktig i kurser inom migration och integration, kvalitativa metoder och kommunikation i det offentliga arbetslivet.

Sylva Frisk är universitetslektor och excellent lärare i socialantropologi med uppdrag som vicedekan för utbildning vid Samhällsvetenskaplig fakultet. Hon bedriver för närvarande forskningsprojektet: Leadership for teaching and learning in higher education.

Marie Leijon är docent i pedagogik och lektor i högskolepedagogisk utveckling vid Centrum för akademiskt lärarskap, Malmö universitet. Forskningsintresse: lärandemiljöer i högre utbildning och lärarprofession.

Eva Svedmark är föreståndare och pedagogisk utvecklare vid enheten Universitetspedagogik och lärandestöd. Universitetslektor i informatik.

Åse Tieva är lektor i högskolepedagogik och pedagogisk utvecklare vid Universitetspedagogik och lärandestöd, Umeå universitet. Forskningsintresse: Förhållandet mellan lärmiljö, undervisning och lärande inom främst högre utbildning

Evenemangstyp: Konferens
Kontaktperson
Sara Franke-Wikberg
Läs om Sara Franke-Wikberg