"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ska statlig industripolitik stödja gröna omställningen i norr?

tor
1
dec
Tid Torsdag 1 december, 2022 kl. 18:30 - 20:00
Plats Lindellhallen 3 (Samhällsvetarhuset), Umeå universitet.

Nationalekonomiska föreningens årliga höstseminarium

Elintensiv verksamhet har varit viktig för Sveriges välstånd, inte minst därför att vi har haft konkurrensfördelar i såväl förädling som produktion av el. De svenska elpriserna har historiskt varit låga jämfört med många av våra konkurrentländer. Detta kommer att förändras av den alltmer integrerade elmarknaden, skillnaderna vad gäller elpriser inom och mellan länder kommer minska. Samtidigt får vi ett större inslag av icke planerbar elproduktion i energimixen. Vad blir de samhällsekonomiska effekterna av detta skifte? Bör staten i framtiden understödja elintensiv industri i Sverige? Och hur skulle detta stöd i så fall se ut?

Under seminariet diskuteras statens roll för den elintensiva näringen i framtiden, och för den gröna omställningen i norra Sverige, med utgångspunkt i rapporten Elektrifiering och europeisering: En samhällsekonomisk konsekvensanalys med fokus på elintensiv verksamhet, som är skriven av. bl.a. Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi, på uppdrag av Tillväxtanalys.

Seminariet är öppet för allmänheten och inleds med att Bengt Kriström presenterar rapporten. Presentationen efterföljs av ett panelsamtal.

Medverkande

Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi vid SLU (rapportförfattare)

Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN

Helene Hellmark Knutsson, Landshövding i Västerbottens län

Ola Hansén, Director Public Affairs på H2 Green Steel

Samtalet leds av Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi och rektor vid Handelshögskolan i Umeå.

Uppsatspristagare

I samband med seminariet uppmärksammas årets pristagare av priset för bästa masteruppsats inom ämnesområdet nationalekonomi vid Handelshögskolan i Umeå läsåret 2021/22. Pristagare är Suess Severin för sin uppsats med titeln Forward Guidance Through Newspaper Articles - Explaining Movement in Bond Yields Through Text Analysis.

Tid och plats

Datum: Torsdag den 1 december
Tid: 18.30-20.00
Lokal: Lindellhallen 3 (Samhällsvetarhuset), Umeå universitet.
Finns också möjlighet att delta via Teams
Det bjuds på fika.

Om rapporten

Rapport är den första studien i Tillväxtanalys projekt ”ELIN” som undersöker olika aspekter kring ekonomiska effekter av elintensiv industri. Rapportförfattarna har studerat konsekvenserna av elektrifiering och europeisering av elmarknaden utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Kriström, Brännlund, Lundgren, Böhringer, Zhou och Falck. (2022) Elektrifiering och europeisering: En samhällsekonomisk konsekvensanalys med fokus på elintensiv verksamhet (Dnr: 2020/233). Tillväxtanalys.

Rapporten kan läsas i sin helhet HÄR.

Om Nationalekonomiska Föreningen

Nationalekonomiska Föreningen i Umeå utgör en lokalavdelning till den nationella föreningen som vilka bland annat ger ut tidskriften Ekonomisk Debatt. Vårt syfte är att främja studier inom nationalekonomi och bidra till diskussioner kring samhällsekonomiska frågeställningar och i den andan håller vi årligen ett öppet seminarium om ett aktuellt samhällsekonomiskt ämne.

För mer information läs HÄR.

Evenemangstyp: Seminarium
Kontaktperson
Sef Meens Eriksson
Läs om Sef Meens Eriksson