"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Välkommen till Nationalekonomiska Föreningen i Umeå!

Nationalekonomiska föreningen i Umeå vars syfte är att främja studier inom nationalekonomi och bidra till diskussioner kring samhällsekonomiska frågeställningar. Föreningen är öppen för alla med ett intresse för samhällsekonomiska frågeställningar och medlemskapet är gratis. Som medlem får du information om föreningens kommande seminarier.

Föreningen har som mål att varje år dela ut ett pris till bästa mastersuppsats i ämnet Nationalekonomi författad av en student vid Umeå Universitet samt arrangera minst ett öppet seminarium kring en aktuell samhällsekonomisk frågeställning.

Årets uppsatspris 2021 gäller för samtliga mastersuppsatser inlämnade och godkända under vårterminen 2021. Priset om 10.000 SEK delas ut under höstterminen 2021. Priskommittén består av medlemmar i föreningens styrelse vars beslut inte kan överklagas. Pristagaren behöver inte vara medlem i föreningen. Eventuell vinstskatt betalas av pristagaren.

Nationalekonomiska Föreningen i Umeå utgör en lokalavdelning till den nationella föreningen som är ägare och utgivare av tidskriften Ekonomisk Debatt. Den nationella föreningens medlemmar får tidskriften som medlemsförmån. Nationalekonomiska Föreningen sammanträder regelbundet. Vid sammanträdena avhandlas aktuella samhällsekonomiska ämnen, för mer information, se www.nationalekonomi.se. Medlemsavgiften i den nationella föreningen är 400 kr per år. Avgiften för studentmedlemskap är 200 kr per år i max tre år. Föreningen erbjuder även ständigt medlemskap. Beloppet är 15 årliga avgifter, dvs. för närvarande 6.000 kr.

Du blir medlem i Nationalekonomiska Föreningen i Umeå genom att skicka en e-post till föreningens kassör, Samielle Drake.

Välkommen till Nationalekonomiska Föreningen i Umeå!

Runar Brännlund
Ordförande Nationalekonomiska Föreningen i Umeå
runar.brannlund@umu.se

Relaterad information

Nationalekonomiska föreningens uppsatspris

2022 års uppsatspris tilldelas Suess Severin.

Nationalekonomiska föreningen i Umeå

Vid föreningens seminarium delas pris ut till Emil Björkman och Linda Svedmark för bästa masteruppsats 2021.

Nationalekonomiska föreningens uppsatspris

2020 års uppsatspris tilldelas Samielle Drake, student på masterprogrammet i nationalekonomi.

Senast uppdaterad: 2024-02-07