"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Socialt arbete: Högre seminarium

ons
27
sep
Tid Onsdag 27 september, 2023 kl. 10:00 - 12:00
Plats Stora sammanträdesrummet samt Zoom

Om positioner, statushierarki och mobilitet inom socionomyrket

Länk till Zoom

Professioner och yrkeskarriärer formas och omformas i samhällen. Reformer och utvecklingen inom den svenska offentliga sektorn har omformulerat förutsättningarna för socionomer och andra professioner. Antalet yrkesverksamma socionomer har dessutom ökat under 2000-talet. Med nya förhållanden talar mycket för att socionomernas arbetsområde har utvidgats, men också för ökad differentiering inom yrket. Den här presentationen utgår från ett karriärperspektiv, som utvecklades i mitt avhandlingsarbete. Det utvecklades för att undersöka och analysera samspelet mellan externa och interna faktorer i socionomprofessionens och andra professioners utveckling samt professionens inre organisering utifrån dynamiken mellan karriärer, profession och organisationer. Presentationen bygger huvudsakligen på samma surveystudie som avhandlingen, vilken innefattar drygt 1 400 socionomer med examen under år 1987, 1997 och 2007. Materialet samlades in år 2015, men presentationen kommer också att kort belysa blivande socionomers inträde i yrket. Presentationen kommer att belysa karriärer på ett sätt som synliggör socionomernas arbetsområde, skillnader mellan positioner och mobilitet samt resonera om utvecklingen inom professionen.

Evenemangstyp: Seminarium