"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lunchföreläsning: The human dimension of the environment

tis
19
feb
Tid Tisdag 19 februari, 2019 kl. 12:15 - 12:45
Plats Hörsal B, Samhällsvetarhuset

Annika Nordlund är universitetslektor vid Institutionen för psykologi och expert inom miljö- och socialpsykologi som handlar om motiv och hinder bakom miljörelaterat beteende. Föreläsningen behandlar barriärer och motivationsfaktorer som existerar hos människor i dessa tider med klimatförändringar och påföljande krav på beteendeförändringar. Mer specifikt, kommer fokuset ligga på hur attitydfaktorer, såsom värderingar, tro och normer påverkar viljan att förändras för miljöns skull.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Annika Nordlund håller i den tredje föreläsningen om klimathotet i samarbete med Klimatstudenterna Umeå och Umeå universitet. Fyra lunchföreläsningar resulterar i ett tvärvetenskapligt panelsamtal där klimathotet diskuteras utifrån de medverkande forskarnas perspektiv och expertis. Panelsamtalet kommer att fokuseras kring faktiska lösningar, på samhällsnivå och individnivå. Umeå universitets roll kommer även att presenteras och diskuteras. Syftet är att vi ska få ett tvärvetenskapligt perspektiv på klimatfrågan då alla delar i samhället behövs för att hitta en lösning. Detta är inte endast en fråga för politiker och miljöintresserade utan alla människor i alla delar av samhället påverkas. Därför kommer publiken ges möjlighet att ställa frågor till panelen och vara med i diskussionen.

Arrangör: Umeå universitet
Evenemangstyp: Föreläsning
Talare
Annika Nordlund
Universitetslektor
Läs om Annika Nordlund
Kontaktperson
Annika Nordlund
Läs om Annika Nordlund