"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Två steg mot öppna data 2026: Steg 1

tor
15
apr
Tid Torsdag 15 april, 2021 kl. 10:00 - 12:00
Plats Zoom

Organiseras av Svensk nationell datatjänst (SND)

Språk: Svenska

Bakgrund

I forskningspropositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation in Sverige (prop. 2020/21:60) meddelar regeringen att de vill påskynda omställningen till ett öppet vetenskapssystem. Man gör tydligt att forskningsdata som har finansierats med offentliga medel ska göras tillgängliga ”så öppet som möjligt och så begränsat som nödvändigt” senast från 2026. Ansvaret för detta läggs gemensamt på lärosäten och forskningsfinansiärer. Man påpekar även att det är av stor betydelse att dessa aktörer harmoniserar sina principer för öppen tillgång till forskningsdata och publikationer så långt som möjligt, och understryker deras ansvar att utforma ”tydliga incitament som främjar öppen vetenskap”.

Det är fem år kvar. Vad behöver vi som är inblandade i det vetenskapliga systemet göra för att hjälpa till att uppnå regeringens mål?

Svensk nationell datatjänst (SND) bjuder in till två öppna arrangemang för att diskutera vägen mot tillgängliga forskningsdata år 2026.

Steg 1: Forskare, forskningsstöd, funderingar

Vi bjuder in en panel med forskare för att presentera och diskutera hur de ser på regeringens krav vad gäller tillgängliga forskningsdata från och med 2026. Vilka utmaningar och behov ser de inom sina egna veten­skapsområden och forskarsamhället i stort? Vad skulle de önska sig för hjälp och stöd för att nå dit?

Under arrangemanget kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till panelen. Därefter välkomnas deltagarna till att gruppvis formulera frågor som kan skickas till finansiärerna inför steg 2 (se nedan), och att komma med förslag till möjliga (del)lösningar.

Målgrupp: Lärosätenas forskningsdatastöd (DAU:er) inom SND-nätverket

Datum och tid: 15 april kl. 10.00 - 12.00

Deltagare

Panel: Gustaf Nelhans (HB), Katrine Riklund (UmU), Stacey Sörensen (LU) och Michael Tåhlin (SU).

Moderator: Gustav Nilsonne.

Dessutom presenterar Wilhelm Widmark (SU) SUHF:s "Nationella färdplan för öppen vetenskap".

Arrangemanget hålls på distans via Zoom.

Anmälan

Läs om Steg 2: Frågor, finansiärer, fortsättning

Evenemangstyp: Seminarium

Gustaf Nelhans, Högskolan i Borås

Katrine Riklund, Umeå universitet

Stacey Sörensen, Lunds universitet

Michael Tåhlin, Stockholms universitet

Gustav Nilsonne, Karolinska institutet. Domänspecialist för medicin och nationell samordnare för domänspecialister

Wilhelm Widmark, Stockholms universitet

Talare
Katrine Riklund
Övrig/annan befattning, professor, överläkare
Läs om Katrine Riklund