"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Katrine Riklund

Jag är prorektor med särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning inom medicin, naturvetenskap och teknik, och även för samverkan och internationalisering inom områdena.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor, överläkare vid Institutionen för diagnostik och intervention Enhet: Diagnostisk radiologi
Plats
3A, 2tr, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Universitetsledningen Enhet: Universitetsledningen Roll: Prorektor
Plats
Universitetsledningshuset plan 6, Universitetsområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är prorektor vid Umeå universitet och rektors ställföreträdare sedan 1 juli 2016. Jag ansvarar för forskning och forskarutbildning inom medicin, naturvetenskap och teknik. I mitt uppdrag ingår även att ansvara för samverkan och internationalisering inom områdena.

Biografi:
År 1988 tog jag läkarexamen vid Umeå universitet. Fyra år senare disputerade jag med avhandlingen Monoclonal antibodies against PLAP and cytokeratin in radioimmunoscintigraphy and radioimmunotherapy. År 2002 blev jag professor i diagnostisk radiologi vid Umeå universitet och tillika överläkare vid bild- och funktionsmedicin, Västerbottens läns landsting.

Jag har under flera år varit biträdande prefekt och prefekt för Institutionen för strålningsvetenskaper. Åren 2008–2011 var jag vice dekan vid Medicinska fakulteten, och 2011–2017 programdirektör för läkarprogrammet vid Medicinska fakulteten.

Därutöver har jag haft en rad universitetsuppdrag i styrgrupper och projektgrupper, och suttit som ledamot i flera råd och grupper, bland annat Utbildningsstrategiska rådet, Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning och styrgruppen för interaktiva, kreativa miljöer.

Bland mina internationella aktiviteter kan nämnas att jag varit ordförande i en av världens största radiologiska vetenskapliga föreningar, European Society of Radiology, president, varit president för en av världens största radiologikonferenser – European Congress of Radiology – samt startat den internationella föreningen European Society for Hybrid Imaging – Molecular and Translational. Jag har också arbetat med strålskyddsfrågor i ICRP, International Commission on Radiological Protection.

Jag är hedersmedlem i franska radiologisällskapet – Société Française de Radiologie – och i den nordamerikanska radiologiska föreningen – Radiological Society of North America (RSNA).

Forskning:
Min forskning handlar om hur man kan visualisera biokemiska skeenden i kroppen. I forskningen använder jag mig av så kallad Hybrid Imaging – en avancerad metodik för medicinsk avbildning som kombinerar positron emissions tomografi (PET) med datortomografi (CT) eller magnetkameraundersökning (MR), så kallad PET/CT och PET/MR.

Jag är framförallt intresserad av att visualisera dopaminerga funktioner i hjärnan för att öka förståelsen av vad som sker i hjärnan vid åldrande, demens och Parkinsonistiska sjukdomar. Jag forskar också om att förbättra visualiseringen av cancersjukdomars utbredning och svar på behandling, särskilt vid prostatacancer och kolorektalcancer.

Akademiska meriter:
Professor i diagnostisk radiologi (2002)
Doktor i medicinsk vetenskap, diagnostisk radiologi (1992)
Läkarexamen (1988)

Ledningsmeriter:
Prorektor, Umeå universitet (2016– )
Programdirektör, läkarprogrammet, Umeå universitet (2011–2017)
Vice dekan, Medicinska fakulteten, Umeå universitet (2008–2011)
Prefekt, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet (2002–2008)
Verksamhetschef, bild- och funktionsmedicin, Västerbottens läns landsting (2000–2002)

Neurobiology of Aging, Vol. 136 : 125-132
Karalija, Nina; Papenberg, Goran; Johansson, Jarkko; et al.
Translational Psychiatry, Springer Nature 2023, Vol. 13, (1)
Farnsworth von Cederwald, Bryn; Johansson, Jarkko; Riklund, Katrine; et al.
Cell Reports, Vol. 42, (9)
Johansson, Jarkko; Nordin, Kristin; Pedersen, Robin; et al.
International Journal of Colorectal Disease, Springer Nature 2023, Vol. 38, (1)
Renman, David; van Guelpen, Bethany; Anderson, Fredrick; et al.
Nuclear medicine communications, Lippincott Williams & Wilkins 2023, Vol. 44, (11) : 997-1004
Sandgren, Kristina; Strandberg, Sara; Jonsson, Joakim; et al.
Insights into Imaging, Springer 2023, Vol. 14, (1)
Santos, Joana; Foley, Shane; Andersson, Jonas; et al.
Brain Communications, Oxford University Press 2022, Vol. 4, (2)
Bäckström, David C; Granåsen, Gabriel; Jakobson Mo, Susanna; et al.
Nuclear medicine communications, Wolters Kluwer 2022, Vol. 43, (3) : 247-255
Jakobson Mo, Susanna; Axelsson, Jan; J. Stiernman, Lars; et al.
EJNMMI Research, Springer Science+Business Media B.V. 2022, Vol. 12, (1)
Jakobson Mo, Susanna; Axelsson, Jan; Jonasson, Lars S.; et al.
Scandinavian Journal of Surgery, Sage Publications 2022, Vol. 111, (1)
Jonsson, Josefin; Hemmingsson, Oskar; Strengbom, Rebecca; et al.
Neurology, Vol. 99, (12) : e1278-e1289
Karalija, Nina; Johansson, Jarkko; Papenberg, Goran; et al.
Insights into Imaging, Springer 2022, Vol. 13, (1)
Marti-Bonmati, Luis; Koh, Dow-Mu; Riklund, Katrine; et al.
Journal of Neuroscience Research, John Wiley & Sons 2022, Vol. 100, (6) : 1296-1320
Nordin, Kristin; Gorbach, Tetiana; Pedersen, Robin; et al.
Scientific Reports, Springer Nature 2022, Vol. 12, (1)
Nyberg, Lars; Karalija, Nina; Papenberg, Goran; et al.
Developmental Medicine & Child Neurology, Vol. 64, (S3) : 46-46
Rönnqvist, Louise; Domellöf, Erik; Johansson, Anna-Maria; et al.
Frontiers in Neurology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Unéus, Erica Irene; Wilhelmsson, Christer; Bäckström, David; et al.
Annals of Neurology, John Wiley & Sons 2022, Vol. 92, (5) : 871-881
Vikner, Tomas; Karalija, Nina; Eklund, Anders; et al.
Physics and Imaging in Radiation Oncology, Elsevier 2021, Vol. 17 : 117-123
Björeland, Ulrika; Nyholm, Tufve; Jonsson, Joakim; et al.
Brain Structure and Function, Springer 2021, Vol. 226, (3) : 743-758
Garzón, Benjamín; Lövdén, Martin; de Boer, Lieke; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 118, (27)
Jonasson Stiernman, Lars; Grill, Filip; Hahn, Andreas; et al.
NeuroImage, Academic Press 2021, Vol. 245
Karalija, Nina; Köhncke, Ylva; Düzel, Sandra; et al.
Neurobiology of Aging, Elsevier 2021, Vol. 105 : 272-279
Karalija, Nina; Papenberg, Goran; Wåhlin, Anders; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2021, Vol. 11, (1)
Korkki, Saana M.; Papenberg, Goran; Karalija, Nina; et al.
European Radiology, Springer 2021, Vol. 31 : 171-180
Nayahangan, Leizl Joy; Albrecht-Beste, Elisabeth; Konge, Lars; et al.
Cerebral Cortex, Oxford University Press 2021, Vol. 31, (7) : 3435-3450
Nordin, Kristin; Nyberg, Lars; Andersson, Micael; et al.
MCA scientific events 2021
Rönnqvist, Louise; Domellöf, Erik; Johansson, Anna-Maria; et al.
Physics and Imaging in Radiation Oncology, Elsevier 2021, Vol. 18 : 19-25
Sandgren, Kristina; Nilsson, Erik; Keeratijarut Lindberg, Angsana; et al.
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, Sage Publications 2021, Vol. 41, (7) : 1778-1790
Vikner, Tomas; Eklund, Anders; Karalija, Nina; et al.
Investigative and Clinical Urology, The Korean Urological Association 2021, Vol. 62
Zhang, Lu; Zirakzadeh, A. Ali; Rosvall, Jesper; et al.
Neurology, Wolters Kluwer 2020, Vol. 95, (7) : e827-e838
Bäckström, David C; Linder, Jan; Jakobson Mo, Susanna; et al.
Cerebral Cortex, Oxford University Press 2020, Vol. 30, (10) : 5270-5280
de Boer, Lieke; Garzón, Benjamín; Axelsson, Jan; et al.
Biological Psychiatry, Elsevier 2020, Vol. 87, (9) : S197-S197
Guitart-Masip, Marc; Kurth-Nelson, Zeb; Axelsson, Jan; et al.
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, Sage Publications 2020, Vol. 40, (9) : 1859-1868
Karalija, Nina; Jonasson, Lars S.; Johansson, Jarkko; et al.
PLOS ONE, San Francisco: Public Library of Science 2020, Vol. 15, (4)
Kockum, Karin; Virhammar, Johan; Riklund, Katrine; et al.
Scandinavian Journal of Immunology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 92, (6)
Krantz, David; Mints, Michael; Winerdal, Malin; et al.
Cerebral Cortex, Oxford University Press 2020, Vol. 30 : 989-1000
Papenberg, Goran; Karalija, Nina; Salami, Alireza; et al.
Cancer Imaging, BioMed Central (BMC) 2020, Vol. 20, (1)
Rutegård, Miriam; Båtsman, Malin; Blomqvist, Lennart; et al.
Acta Oncologica, Taylor & Francis 2020, Vol. 59, (7) : 799-808
Shirdel, Mona; Anderson, Fredrick; Myte, Robin; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, National Academy of Sciences 2019, Vol. 116, (1) : 261-270
de Boer, Lieke; Axelsson, Jan; Chowdhury, Rumana; et al.
Insights into Imaging, Springer 2019, Vol. 10, (1)
Gatidis, Sergios; Beyer, Thomas; Becker, Minerva; et al.
Journal of cognitive neuroscience, MIT Press 2019, Vol. 31, (2) : 314-325
Karalija, Nina; Papenberg, Goran; Wåhlin, Anders; et al.
Annals of Clinical and Translational Neurology, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 6, (11) : 2291-2303
Karalija, Nina; Wåhlin, Anders; Ek, Jesper; et al.
Neuroradiology, Springer 2019, Vol. 61, (12) : 1397-1406
Kockum, Karin; Virhammar, Johan; Riklund, Katrine; et al.
Brain Structure and Function, Vol. 224, (8) : 2871-2882
Papenberg, Goran; Jonasson, Lars S.; Karalija, Nina; et al.
Journal of cognitive neuroscience, MIT Press 2019, Vol. 31, (9) : 1422-1429
Papenberg, Goran; Karalija, Nina; Salami, Alireza; et al.
Developmental Medicine & Child Neurology, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 61, (S2) : 53-54
Rönnqvist, Louise; Domellöf, Erik; Johansson, Anna-Maria; et al.
Journal of Neuroscience, Vol. 39, (3) : 537-547
Salami, Alireza; Garrett, Douglas D.; Wåhlin, Anders; et al.
EJNMMI Physics, Springer 2019, Vol. 6
Sandgren, Kristina; Johansson, Lennart; Axelsson, Jan; et al.
Publicerad: 13 dec, 2022
Publicerad: 02 sep, 2022
Publicerad: 18 maj, 2022
Publicerad: 08 feb, 2021
Katrine Riklund: Röntgen – en resa genom kroppen

Med dagens röntgenmetoder kan exempelvis demens upptäckas långt innan de kliniska tecknen på sjukdomen märks.