Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Katrine Riklund

Katrine Riklund

Jag är prorektor med särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning inom medicin, naturvetenskap och teknik, och även för samverkan och internationalisering inom områdena.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor, överläkare vid Institutionen för strålningsvetenskaper Enhet: Diagnostisk radiologi
Plats
3A, 2tr, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Universitetsledningen Enhet: Universitetsledningen Roll: Prorektor
Plats
Universitetsledningshuset plan 6, Universitetsområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är prorektor vid Umeå universitet och rektors ställföreträdare sedan 1 juli 2016. Jag ansvarar för forskning och forskarutbildning inom medicin, naturvetenskap och teknik. I mitt uppdrag ingår även att ansvara för samverkan och internationalisering inom områdena.

Biografi:
År 1988 tog jag läkarexamen vid Umeå universitet. Fyra år senare disputerade jag med avhandlingen Monoclonal antibodies against PLAP and cytokeratin in radioimmunoscintigraphy and radioimmunotherapy. År 2002 blev jag professor i diagnostisk radiologi vid Umeå universitet och tillika överläkare vid bild- och funktionsmedicin, Västerbottens läns landsting.

Jag har under flera år varit biträdande prefekt och prefekt för Institutionen för strålningsvetenskaper. Åren 2008–2011 var jag vice dekan vid Medicinska fakulteten, och 2011–2017 programdirektör för läkarprogrammet vid Medicinska fakulteten.

Därutöver har jag haft en rad universitetsuppdrag i styrgrupper och projektgrupper, och suttit som ledamot i flera råd och grupper, bland annat Utbildningsstrategiska rådet, Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning och styrgruppen för interaktiva, kreativa miljöer.

Bland mina internationella aktiviteter kan nämnas att jag varit ordförande i en av världens största radiologiska vetenskapliga föreningar, European Society of Radiology, president, varit president för en av världens största radiologikonferenser – European Congress of Radiology – samt startat den internationella föreningen European Society for Hybrid Imaging – Molecular and Translational. Jag har också arbetat med strålskyddsfrågor i ICRP, International Commission on Radiological Protection.

Jag är hedersmedlem i franska radiologisällskapet – Société Française de Radiologie – och i den nordamerikanska radiologiska föreningen – Radiological Society of North America (RSNA).

Forskning:
Min forskning handlar om hur man kan visualisera biokemiska skeenden i kroppen. I forskningen använder jag mig av så kallad Hybrid Imaging – en avancerad metodik för medicinsk avbildning som kombinerar positron emissions tomografi (PET) med datortomografi (CT) eller magnetkameraundersökning (MR), så kallad PET/CT och PET/MR.

Jag är framförallt intresserad av att visualisera dopaminerga funktioner i hjärnan för att öka förståelsen av vad som sker i hjärnan vid åldrande, demens och Parkinsonistiska sjukdomar. Jag forskar också om att förbättra visualiseringen av cancersjukdomars utbredning och svar på behandling, särskilt vid prostatacancer och kolorektalcancer.

Akademiska meriter:
Professor i diagnostisk radiologi (2002)
Doktor i medicinsk vetenskap, diagnostisk radiologi (1992)
Läkarexamen (1988)

Ledningsmeriter:
Prorektor, Umeå universitet (2016– )
Programdirektör, läkarprogrammet, Umeå universitet (2011–2017)
Vice dekan, Medicinska fakulteten, Umeå universitet (2008–2011)
Prefekt, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet (2002–2008)
Verksamhetschef, bild- och funktionsmedicin, Västerbottens läns landsting (2000–2002)

2020
PLoS ONE, San Francisco: Public Library of Science 2020, Vol. 15, (4)
Kockum, Karin; Virhammar, Johan; Riklund, Katrine; et al.
2019
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, National Academy of Sciences 2019, Vol. 116, (1) : 261-270
de Boer, Lieke; Axelsson, Jan; Chowdhury, Rumana; et al.
2019
Insight into Imaging, Springer 2019, Vol. 10, (1)
Gatidis, Sergios; Beyer, Thomas; Becker, Minerva; et al.
2019
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism
Karalija, Nina; Jonasson, Lars S.; Johansson, Jarkko; et al.
2019
Journal of cognitive neuroscience, MIT Press 2019, Vol. 31, (2) : 314-325
Karalija, Nina; Papenberg, Goran; Wåhlin, Anders; et al.
2019
Annals of Clinical and Translational Neurology, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 6, (11) : 2291-2303
Karalija, Nina; Wåhlin, Anders; Ek, Jesper; et al.
2019
Neuroradiology, Springer 2019, Vol. 61, (12) : 1397-1406
Kockum, Karin; Virhammar, Johan; Riklund, Katrine; et al.
2019
Brain Structure and Function, Vol. 224, (8) : 2871-2882
Papenberg, Goran; Jonasson, Lars S.; Karalija, Nina; et al.
2019
Journal of cognitive neuroscience, MIT Press 2019, Vol. 31, (9) : 1422-1429
Papenberg, Goran; Karalija, Nina; Salami, Alireza; et al.
2019
Cerebral Cortex
Papenberg, Goran; Karalija, Nina; Salami, Alireza; et al.
2019
Developmental Medicine & Child Neurology, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 61, (S2) : 53-54
Rönnqvist, Louise; Domellöf, Erik; Johansson, Anna-Maria; et al.
2019
Journal of Neuroscience, Vol. 39, (3) : 537-547
Salami, Alireza; Garrett, Douglas D.; Wåhlin, Anders; et al.
2019
EJNMMI Physics, Springer 2019, Vol. 6
Sandgren, Kristina; Johansson, Lennart; Axelsson, Jan; et al.
2019
European Journal of Neurology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 26, (S1) : 287-287
Unéus, Erica; Wilhelmsson, Christer; Suhr, Ole; et al.
2018
EuroSafe Imaging 2018 / ESI-0064
Andersson, Jonas; Granberg, Christoffer; Riklund, Katrine
2018
Molecular Imaging and Biology, SPRINGER 2018, Vol. 20, (1) : 4-20
Bailey, D. L.; Pichler, B. J.; Gueckel, B.; et al.
2018
Neurology, Wolters Kluwer 2018, Vol. 91, (22) : E2045-E2056
Bäckström, David; Granåsen, Gabriel; Eriksson Domellöf, Magdalenax; et al.
2018
Acta Oncologica, Taylor & Francis 2018, Vol. 57, (2) : 187-194
Glimelius, Bengt; Melin, Beatrice; Enblad, Gunilla; et al.
2018
Clinical and Experimental Immunology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 194, (1) : 39-53
Hartana, C. A.; Ahlén Bergman, E.; Broomé, A.; et al.
2018
PLoS ONE, PUBLIC LIBRARY SCIENCE 2018, Vol. 13, (7)
Hartana, Ciputra Adijaya; Bergman, Emma Ahlén; Zirakzadeh, A. Ali; et al.
2018
EJNMMI Research, Springer 2018, Vol. 8
Jakobson Mo, Susanna; Axelsson, Jan; Jonasson, Lars; et al.
2018
NeuroImage, Academic Press 2018, Vol. 181 : 605-616
Koehncke, Ylva; Papenberg, Goran; Jonasson, Lars S.; et al.
2018
European Urology, Elsevier 2018, Vol. 74, (6) : 688-692
Krantz, David; Hartana, Ciputra Adijaya; Winerdal, Malin E; et al.
2018
Cerebral Cortex, Oxford University Press 2018, Vol. 28, (11) : 3894-3907
Lövdén, Martin; Karalija, Nina; Andersson, Micael; et al.
2018
Cerebral Cortex, Oxford University Press 2018, Vol. 28, (7) : 2525-2539
Salami, Alireza; Rieckmann, Anna; Karalija, Nina; et al.
2018
Radiotherapy and Oncology, Elsevier 2018, Vol. 127 : S541-S541
Sandgren, Kristina; Jonsson, Joakim; Nyholm, Tufve; et al.
2018
PLoS ONE, Public Library Science (PLOS) 2018, Vol. 13, (12)
Strandberg, Sara; Hashemi, Armin; Axelsson, Jan; et al.
2017
eLIFE, ELIFE SCIENCES PUBLICATIONS LTD 2017, Vol. 6
de Boer, Lieke; Axelsson, Jan; Riklund, Katrine; et al.
2017
Frontiers in Aging Neuroscience, Vol. 9
Flodin, Pär; Jonasson, Lars; Riklund, Katrine; et al.
2017
Physics in Medicine and Biology, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2017, Vol. 62, (13) : 5213-5227
Jonasson, Lars; Axelsson, Jan; Riklund, Katrine; et al.
2017
Frontiers in Aging Neuroscience, Vol. 8 : 1-15
Jonasson, Lars; Nyberg, Lars; Kramer, Arthur; et al.
2017
Human Brain Mapping, Hoboken: Wiley-Blackwell 2017, Vol. 38, (10) : 5051-5068
Lenfeldt, Niklas; Johansson, Anna-Maria; Domellöf, Erik; et al.
2017
Scandinavian journal of urology, Taylor & Francis 2017, Vol. 51 : 36-37
Mints, Michael; Krantz, David; Johansson, Markus; et al.
2017
World journal of urology, Vol. 35, (6) : 921-927
Rosenblatt, Robert; Johansson, Markus; Alamdari, Farhood; et al.
2017
Scandinavian journal of urology, Taylor & Francis 2017, Vol. 51 : 37-37
Sherif, Amir; Rosenblatt, Robert; Johansson, Markus; et al.
2017
IEEE Transactions on Radiation and Plasma Medical Sciences, Vol. 1, (2) : 128-135
Wallstén, Elin; Axelsson, Jan; Karlsson, Mikael; et al.
2016
Molecular Imaging and Biology, Vol. 18, (5) : 637-650
Bailey, D. L.; Pichler, B. J.; Gueckel, B.; et al.
2016
Clinical Physiology and Functional Imaging, Vol. 36, (2) : 146-154
Brolin, Gustav; Edenbrandt, Lars; Granerus, Goeran; et al.
2016
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 113, (28) : 7918-7923
Nyberg, Lars; Karalija, Nina; Salami, Alireza; et al.
2016
Developmental Medicine & Child Neurology, Vol. 58, (S6) : 57-
Rönnqvist, Louise; Domellöf, Erik; Johansson, Anna-Maria; et al.
2016
Anticancer Research, International Institute of Anticancer Research 2016, Vol. 36, (12) : 6475-6479
Strandberg, Sara; Karlsson, Camilla Thellenberg; Ögren, Mattias; et al.
2016
EuroSafe Imaging 2016
Åhlström Riklund, Katrine; Andersson, Jonas; Lundman, Josef; et al.
2015
Movement Disorders Clinical Practice, John Wiley & Sons 2015, Vol. 2, (1) : 17-23
Jakobson Mo, Susanna; Linder, Jan; Forsgren, Lars; et al.
2015
International Journal of Radiation Biology, Vol. 91, (1) : 99-111
Lindgren, Theres; Stigbrand, Torgny; Råberg, Aino; et al.
2015
Brain Research, Vol. 1612 : 83-103
Nevalainen, Nina; Riklund, Katrine; Andersson, Micael; et al.