"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Hand som håller i handbok

UMA Talks: Det lokala är framtiden

fre
9
feb
Tid Fredag 9 februari, 2024 kl. 15:30 - 17:00
Plats Auditoriet, Arkitekthögskolan

Detta evenemang är del i lanseringen av Prototype for an Eco-systemic Handbook och kommer lyfta frågor kring framtidens stads- och landsbygdsutveckling och de strukturer som är del I processen. Evenemanget är på engelska.

PROTOTYPE FOR AN ECOSYSTEMIC HANDBOOK är en handbok, redo att börja användas som en praktisk guide för kommuner, utvecklare, frivilliga intresseorganisationer (och andra intressenter i utvecklingen av framtidens samhällen). Genom att uppdatera Walter Gropius berömda cirkeldiagram vid Bauhausskolan 1922 till 2023–24 synliggörs komplexiteten i dagens samhällen och blir lättare att möta. 

Är det möjligt att förändra våra nuvarande system och utveckla ekosystemiska strukturer som kan hantera de utmaningar, inte minst klimatrelaterade och demokratiska, som världen står inför?

Evenemanget inleds med en välkomnande introduktion med Cornelia Redeker, Arkitekthögskolans prefekt professor. Detta följs av en kort presentation med Jan Åman, handbokens huvudförfattare, och Sara Thor, ställföreträdande prefekt på Arkitekthögskolan. Efter introduktionen presenterar sig de övriga gästerna en kort presentation av gästerna varpå ett rundabordsamtal i dialog med publiken tar vid. 

Deltagare:
Sara Thor, Ställföreträdande prefekt, Umeå School of Architecture

Jan Åman, Handbokens huvudförfattare

Helene Hellmark Knutsson, Landshövding, Västerbotten

Michela Magas, Industry Commons Foundation

Adam Davies, medredaktör för handboken, regenerativ designer

Mattias Worbin, Creative Director , Ingka Centers

Patrik Faming,  Projektledare, Hamnstaden, Ystad

Magnus Myrenberg, strategy and finance advisor

Evenemanget är del av Arkitekthögskolans publika evenemangsserie UMA Talks.

Arrangör: Arkitekthögskolan
Evenemangstyp: Föreläsning
Kontaktperson
Sara Thor
Läs om Sara Thor
Kontaktperson
Roemer van Toorn
Läs om Roemer van Toorn