"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sara Thor

Jag arbetar som universitetsadjunkt på Arkitekthögskolan och är ställföreträdande prefekt på institutionen. Jag arbetar med undervisning i design studio på år 2-3 på arkitektprogrammet.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Arkitekthögskolan vid Umeå universitet Roll: Biträdande prefekt, Ställföreträdande prefekt
Plats
Arkitekthögskolan, Östra Strandgatan 30c Umeå universitet, Arkitekthögskolan, SE-90187 Umeå

Jag är Universitetsadjunkt i Arkitektur vid Arkitekthögskolan med intresse för, och fokus på lokalsamhällen i stad- och landsbygdsmiljö, social infrastruktur, integrering av produktiva program i den byggda miljön, specifikt matproduktion, genom forskningsprojektet Designing Cycles at 64°, eko-system och återbruk av befintlig bebyggelse. Sedan 2019 har jag också rollen som Ställföreträdande Prefekt på institutionen med särskilt ansvar för externa samarbeten.


Jag arbetade tidigare som arkitekt på kontor i Storbritannien med projekt av olika skalor, från småskaliga ombyggnationer till större projekt med blandade program samt urbana offentliga rum. Jag studerade arkitektur på Chalmers, samt ENSAPLV, Paris och Professional Practice vid Southbank University, London.


Jag arbetar för närvarande med det Vinnovafinansierade forskningsprojektet Designing Cycles at 64° – som undersöker möjligheter att skala upp och integrera modeller för lokal matproduktion i en urban kontext och för de specifika förhållandena i ett sub-arktiskt klimat samt hur tillbyggnader och befintliga fasader kan bli produktiva.
 
Jag har varit ansvarig för och undervisat på kurser i arkitektonisk gestaltning på år 1-5 av Arkitektprogrammet och undervisar för närvarande i en design studio för år 2-3.

UOU journal, Alicante: Alicante University 2022, (4) : 96-109
Redeker, Cornelia; Thor, Sara; Hirt, Constanze
Karlskrona: Boverket 2022
Åman, Jan; Krupinska, Katarina; Andersson, Helena; et al.