"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Unga som varken arbetar eller studerar?

fre
22
feb
Tid Fredag 22 februari, 2019 kl. 10:00 - 10:45
Plats HC 205

Är skolan huvudleverantör av unga som varken arbetar eller studerar?

Maria Lindgren Tuoma, förbundschef, samordningsförbundet Skellefteå – Norsjö föreläser. Hon tar avstamp i slutbetänkande från Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar benämnd Vårt gemensamma ansvar för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11). Därefter presenteras en lokal bild från Skellefteå som visar flödet av elever som lämnar skolan från åk 9- och vidare genom gymnasiet och som lägger grund för fortsatt arbete för att öka andelen unga som lämnar skolan med goda resultat. Därmed lyfts frågan också diskussionsfrågan; är skolan huvudleverantör av unga som varken arbetar eller studerar?

Om samordningsförbundet

Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö bildades 2014 och är en fristående juridisk person bildad av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå och Norsjö kommun samt Landstinget i Västerbotten. Genom samverkan i samordningsförbundet kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet. Trots gott arbete inom varje myndighet riskerar människor att hamna i en gråzon när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer- men ingen har ett uttalat ansvar. Det kan i värsta fall leda till en rundgång mellan skola, socialtjänst, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvård och Försäkringskassan med kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd.

De fyra huvudmännen har som vision att alla personer i förvärvsaktiv ålder har arbete och egen försörjning. Strategin är att genom strukturell samverkan, gemensamma insatser och effektiv resursanvändning öka funktions- och arbetsförmågan hos personer i åldern 16–64. år Unga personer i åldern 16–30 år är prioriterad målgrupp.

Viktiga mål är att utveckla gemensam kunskap inom området hälsa, arbete, och försörjning samt att framgångsrika arbetssätt och samverkansformer implementeras i ordinarie verksamhet. Samordningsförbundet genomför även utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för anställda hos de fyra myndigheterna.

Evenemangstyp: Föreläsning
Personalbild Gerd Pettersson
Talare
Gerd Pettersson
Universitetslektor
Läs om Gerd Pettersson
Kontaktperson
Gerd Pettersson
Läs om Gerd Pettersson