"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vetenskap och klimat: ett samtal om klimatförnekelse

tis
3
okt
Tid Tisdag 3 oktober, 2023 kl. 18:00 - 19:30
Plats Öppna Foajén, Väven – Umeå

Allmänheten, studenter och anställda vid universitetet är varmt välkomna att delta!

Vetenskapsförnekelse är en utbredd företeelse, inte minst vad gäller klimatfrågan. Klimatförnekelse handlar inte bara om förnekelse av faktumet att människor påverkar klimatet, utan rör även ifrågasättande av trender, effekter och hur klimatförändringen ska kunna bromsas. Klimatförnekare ifrågasätter ofta den roll som forskning och kunskap har i samhället och vilka som anses vara experter i klimatfrågan. För att motverka vetenskapsförnekelse, särskilt inom klimatfrågan, krävs ökad kunskap och en medvetenhet om dess orsaker och uttryck.

För att diskutera åtgärder som slår vakt om vetenskapens betydelse och samtidigt tar klimatmålen på allvar bjuder gruppen för Klimatledarskap på Uppsala universitet tillsammans med Umeå Transformation Research Initiative (UTRI) på Umeå universitet in till en öppen föreläsning och efterföljande paneldiskussion.

Föreläsning av Mikael Karlsson

Diskussionen kommer att inledas med en föreläsning av Mikael Karlsson, lektor i klimatledarskap och docent i miljövetenskap vid Uppsala universitet. Mikael forskar om klimatförnekelse och har lång erfarenhet av svensk klimatpolitik både som forskare och expert i statliga utredningar. Karlsson har även varit ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen. Föreläsningen kommer handla om olika former av klimatförnekelse, varför den sker och vilka strategier som kan användas för att bemöta den.

Paneldiskussion med forskare från Umeå universitet

I det efterföljande panelsamtalet deltar forskare från olika discipliner vid Umeå universitet för att diskutera hur klimatförnekelse tar sig uttryck samt konsekvenserna av detta för samhället i stort och klimatfrågan i synnerhet. Paneldiskussionen leds av Daniel Lindvall, doktor i sociologi vid Uppsala universitet.

I panelen deltar

  • Annika Nordlund, docent/lektor samt prefekt vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet. Annikas forskningsintresse ligger inom miljö- och socialpsykologi och handlar om de psykologiska faktorer som påverkar olika typer av miljörelaterat beteende samt hur olika åtgärder för att förändra beteende uppfattas och får genomslag. Annika är även ledamot i det nationella Klimatpolitiska rådet.
  • Jon Moen, professor i ekologi vid Institutionen for ekologi, miljö och geovetenskap. Jon forskar bland annat om hållbar markanvändning men har även lång erfarenhet av att utveckla lärandet kring hållbar utveckling och omställning.
  • Joakim Kulin, docent vid Sociologiska institutionen. Joakims forskning fokuserar främst på människors föreställningar, åsikter och beteenden kopplat till miljön och klimatförändringarna.

Anmälan 

Det är inte obligatoriskt att anmäla sig, men för att underlätta inköp av fika ser vi gärna att du gör det: Anmälan till Vetenskap och klimat: ett samtal om klimatförnekelse.

Evenemangstyp: Seminarium
Kontaktperson
Alexandra Haglund
Läs om Alexandra Haglund