"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Kristina Lindblom

Umeå Transformation Research Initiative (UTRI)

Umeå Transformation Research Initiative (UTRI) är till för alla vid Umeå universitet.

UTRI, Umeå Transformation Research Initiative, är resultatet av ett gräsrotsinitiativ som involverar ett stort antal lärare och forskare för att stödja tvärvetenskapligt forskningssamarbete i omvandlingen mot hållbar utveckling.

Här kan du söka stöd för att utveckla idéer och för att anordna olika event på temat hållbarhet. Det kan till exempel innebära att UTRI ordnar en workshop, hjälper till med en pilotstudie, arrangerar ett symposium, eller ordnar en skrivarlya i en form som du bestämmer.

Alla som är verksamma vid Umeå universitet kan söka för att utveckla samarbeten rörande hållbar omställning.

 

UTRI Young Researcher Network

UTRI Young Researcher Network syftar till att främja dialog och diskussioner om transformativ forskning mot hållbar utveckling bland unga forskare vid Umeå universitet.

Läs mer på deras hemsida

 

Vill du vara med i UTRI?

Kontakta oss om du 

  • vill gå med i nätverket och därmed prenumerera på vårt nyhetsbrev som utkommer varannan vecka,
  • vill gå med i Young Researcher Network, eller
  • har frågor kring ett kommande event eller vill tipsa om ett evenemang eller annat som kan vara intressant att vi sprider i vårt nätverk.

Skicka ett meddelande här eller via utri@umu.se

Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter.

Kommande arrangemang

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.

Se till att synas

UTRI möjliggör för alla institutioner och enheter att regelbundet kommunicera kommande seminarier i UTRI:s kalendarium, så att forskare från andra institutioner också kan delta. Vi tror att ett sätt att hitta samarbeten och utbyten är att träffas över gränserna och ta del av varandras arbete. De flesta institutioner och enheter har seminarier, men det är ofta svårt för utomstående att få information om dessa.

Så, hör av dig om ni planerar för seminarier som kan vara intressant för en bredare publik så hjälper vi till att sprida informationen. Ni kan t ex skicka oss information om ett återkommande seminarietillfälle som vi kan lägga in för hela terminen, eller skicka in när ni speciellt har något ni vill sprida.
E-post: utri@umu.se

Nyheter och reportage

Här listas de senaste nyheterna och reportagen från umu.se som rör områdena klimat, hållbar omställning och de globala mål som ingår i Agenda 2030.
Hur ser kommunikationen ut kring det som händer i norr?

Annika Egan Sjölander är en av talarna vid Kunskapsnoden 2023.

"Utveckla den egna inre kompassen för vad som är viktigt"

Anita Pettersson-Strömbäck, universitetslektor vid Institutionen för psykologi, om ett mer hållbart arbetsliv.

Framtidens energi kan finnas i restprodukter

Biomaterial blir värdefull resurs när samhället ställer om.

Umeå universitet ställer sig bakom Umeå klimatfärdplan

Umeå universitet ansluter sig till Umeå klimatfärdplan, för att bidra till ett klimatneutralt Umeå 2040.

Expert föreläser om antimikrobiell resistens i akvatiska miljöer

Samarbetet med den sydafrikanska forskare förverkligades genom South Africa - Sweden University Forum, SASUF.

Var finns arbetskraft till den norrländska tillväxten?

Industrisatsningar ger hopp om en ny framtid för de nordligaste regionerna. Men hur ska man hitta arbetskraft?

Projektadministratör

Kristina Lindblom
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 88