Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om KBC

Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC) är en forskningsmiljö som drivs av forskare från tre fakulteter och två universitet i Umeå. Centret samordnar forskningsinfrastrukturer (sk Core Facilities och Technical Platforms) och forskarutbildning. KBC stöder sina forskare med teknisk och administrativ service men också med extern och intern kommunikation och organisation av konferenser och seminarier.

KBC aktiviteter leds och samordnas av den vetenskapliga koordinatorn professor Stefan Björklund och KBC-gruppen, i vilken KBC:s alla institutioner och forskningscentra/ - enheter är representerade. KBC gruppen tillsätter regelbundet arbetsgrupper som utvärderar KBC:s forskningsinfrastrukturer och tar fram förslag för framtida satsningar. KBC-gruppen samordnar och ger också delvis ekonomiskt stöd till strategiska forskningsinitiativ som skall främja och utveckla förutsättningar för grundforskning och forskarutbildning i naturvetenskap och medicin i Umeå. Den flexibla, skräddarsydda och öppna servicen för forskare och anställda vid KBC främjar forskarutbildning samt nationella och internationella forskningssamarbeten och gör KBC till en attraktiv miljö för internationella topp-forskare, forskarstuderande och studenter.