"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Lärarhögskolans Karriärprogram

I januari 2023 påbörjades Lärarhögskolans karriärprogram för nydisputerade inom det utbildningsvetenskapliga området.

Satsningen ska bidra till att trygga tillväxten av utbildningsvetenskaplig, senior kompetens vid Umeå universitet. Lärarhögskolan delfinansierar årligen fyra postdoktorsanställningar inom ramen för programmet. 

Karriärprogrammets målgrupp

Karriärprogrammet inkluderar:

  • Kärngrupp – LH-finansierade postdoktorer som förväntas att aktivt medverka i och bidra till miljön
  • Karriärgrupp – Inkluderar kärngruppen samt sju till tio andra nydisputerade som ansöker att delta i programmet och som garanteras plats i t ex seminarier och andra aktiviteter.
  • Övriga intresserade – Öppna inbjudningar till vissa aktiviteter och deltagande i mån av plats

Programmet erbjuder deltagaren

  • Medverkan/deltagande i programmets aktiviteter. Kan vara t ex uppstartsinternat, halvtidsupp-samlingar, skrivarveckor och seminarieserie
  • Medel för forskningsvistelse/-er utomlands

Medverkande postdoktorer och övriga nydisputerade uppmuntras att:

  • Ta kursen Forskarhandledning i praktiken vid UPL
  • Gå ReaL-programmets steg 1 för blivande forskarledare
Senast uppdaterad: 2024-02-20