"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Karriärprogram

I januari 2023 påbörjas Lärarhögskolans karriärprogram för nydisputerade inom det utbildningsvetenskapliga området.

Satsningen ska bidra till att trygga tillväxten av utbildningsvetenskaplig, senior kompetens vid Umu och vid denna första provomgång hel- eller delfinansierar Lärarhögskolan fyra postdoktorsanställningar inom ramen för programmet. 

Karriärprogrammets målgrupp

Karriärprogrammet inkluderar:

  • Kärngrupp – LH-finansierade postdoktorer som förväntas att aktivt medverka i och bidra till miljön
  • Karriärgrupp – Inkluderar kärngruppen samt sju till tio andra nydisputerade som ansöker att delta i programmet och som garanteras plats i t ex seminarier och andra aktiviteter.
  • Övriga intresserade – Öppna inbjudningar till vissa aktiviteter och deltagande i mån av plats

Programmet erbjuder deltagaren

  • Medverkan/deltagande i programmets aktiviteter. Kan vara t ex uppstartsinternat, halvtidsupp-samlingar, skrivarveckor och seminarieserie
  • Medel för forskningsvistelse/-er utomlands

Medverkande postdoktorer och övriga nydisputerade uppmuntras att:

  • Ta kursen Forskarhandledning i praktiken vid UPL
  • Gå ReaL-programmets steg 1 för blivande forskarledare

Kalender

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.

För mer information

Carina Rönnqvist
Forskningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 10
Senast uppdaterad: 2023-04-25