Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon
Personalbild Ola Lindberg

Ola Lindberg

Jag arbetar som professor i pedagogik. Mitt forskningsintresse ligger inom området lärande och IT.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Sedan januari 2016 jobbar jag som professor i pedagogik vid Umeå universitet.

Mitt huvudsakliga forskningsområde berör utbildning och undervisning i ett alltmer digitaliserat samhälle. Vid Pedagogiska institutionen leder jag forskargruppen "Lärande och IKT (LIKT)". Vi är för närvarande tio till femton medlemmar i gruppen, och vi har genomfört studier i området i mer än femton år.
Läs mer om profilområdet Lärande och IKT

Jag ingår för närvarande i ett forskningsprojekt i vilket vi studerar lärande och IT i gymnasieskolan. I projektet genomför vi intervjuer och observationer vid tre skolor som utmärkt sig för att använda IT för att lära på ett avancerat sätt. Det är en longitudinell studie som initialt sträckte sig över åren 2015-2018, men som vi fortsätter under något år till.
Läs mer om projektet När IT i skolan tar form

Jag arbetar också som koordinator för den nationella forskarskolan för digital teknologi i utbildning (som vi förkortat GRADE). Forskarskolan startade hösten 2018 och är ett initiativ som finansieras av Vetenskapsrådet för perioden 2018-2021. Det är sex universitet som är involverade, och hösten 2018 antogs tolv doktorander. Forskarskolan kommer att vara en gemensam forskningsmiljö för doktoranderna i området och fungera som ett komplement till varje universitets egen forskningsmiljö. Vi har planerat för seminarier och kurser under de närmaste åren.
Läs mer om forskarskolan GRADE

2020
The international journal of information and learning technology
Fischer, Gerhard; Lundin, Johan; Lindberg, Ola J
2020
Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education, Springer 2020, Vol. 25, (4) : 2353-2369
Karakoyun, Ferit; Lindberg, Ola J.
2019
Oxford Review of Education, Routledge 2019, Vol. 45, (1) : 102-118
Fransson, Göran; Holmberg, Jörgen; Lindberg, Ola J.; et al.
2018
ICERI2018 Proceedings: 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation, The International Academy of Technology, Education and Development 2018 : 769-774
Fransson, Göran; Hrastinski, Stefan; Jaldemark, Jimmy; et al.
2018
Seminar.net: Media, technology and lifelong learning, Vol. 14, (2) : 217-228
Fransson, Göran; Lindberg, J Ola; Olofsson, Anders D.
2018
Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education, Vol. 23, (5) : 2155-2177
Fransson, Göran; Lindberg, Ola J.; Olofsson, Anders D.
2018
Seminar.net: Media, technology and lifelong learning, Inland Norway University of Applied Sciences 2018, Vol. 14, (2) : 103-108
Lindberg, J Ola; Olofsson, Anders D.
2018
EDULEARN18 Proceedings : 9016-9020
Lindberg, Ola J.; Olofsson, Anders D.; Fransson, Göran
2018
EDULEARN18 Proceedings, The International Academy of Technology, Education and Development 2018 : 9028-9032
Lindberg, Ola J.; Olofsson, Anders D.; Karakoyun, Ferit
2018
The international journal of information and learning technology, Emerald Group Publishing Limited 2018, Vol. 35, (2) : 82-92
Olofsson, Anders D.; Lindberg, Ola J.; Fransson, Göran
2017
Berlin: European Educational Research Association, Freie Universität Berlin 2017
Fransson, Göran; Lindberg, J. Ola; Olofsson, Anders D.
2017
The international journal of information and learning technology, Emerald Group Publishing Limited 2017, Vol. 34, (2) : 122-132
Lindberg, J. Ola; Olofsson, Anders D.; Fransson, Göran
2017
INTED2017 Proceedings: 11th International Technology, Education and Development Conference March 6th-8th, 2017, Valencia, Spain, The International Academy of Technology, Education and Development 2017 : 5679-5686
Lindberg, Ola J.; Olofsson, Anders D.; Fransson, Göran; et al.
2017
INTED2017 Proceedings: 11th International Technology, Education and Development Conference March 6th-8th, 2017, Valencia, Spain, The International Academy of Technology, Education and Development 2017 : 4219-4227
Olofsson, Anders D.; Håkansson Lindqvist, Marcia; Lindberg, J. Ola; et al.
2017
ICICTE 2017 Proceedings: The International Conference on InformationCommunication Technologies in Education 2017 : 285-295
Olofsson, Anders D.; Lindberg, J. Ola; Fransson, Göran
2017
Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education, Springer 2017, Vol. 22, (6) : 2897-2914
Olofsson, Anders D.; Lindberg, J. Ola; Fransson, Göran
2016
European Educational Research Association, Freie Universität Berlin 2016
Fransson, Göran; Lindberg, J. Ola; Olofsson, Anders D.
2016
The proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education 2016 : 1-10
Lindberg, J. Ola; Olofsson, Anders D.; Fransson, Göran
2016
European Educational Research Association, Freie Universität Berlin 2016
Olofsson, Anders D.; Lindberg, J. Ola; Fransson, Göran
2015
Nordic Journal of Digital Literacy, Universitetsforlaget 2015, Vol. 10, (4) : 103-121
Olofsson, Anders D.; Lindberg, J Ola; Fransson, Göran; et al.
2014
Adult and continuing education: concepts, methodologies, tools, and applications, IGI Global 2014 : 1781-1790
Lindberg, J Ola; Sahlin, Susanne
2014
Technology, Pedagogy and Education, Routledge 2014, Vol. 23, (3)
Olofsson, Anders D.; Lindberg, J Ola
2014
Technology, Pedagogy and Education, Routledge 2014, Vol. 23, (3, Special Issue) : 285-291
Olofsson, Anders D.; Lindberg, J Ola
2014
Grande Challenges in Technology Enhanced Learning, London: Springer 2014 : 12-15
Olofsson, Anders D.; Lindberg, J Ola; Hauge, Trond Eiliv
2013
Studies in Higher Education, Taylor & Francis 2013, Vol. 38, (9) : 1382-1392
Jaldemark, Jimmy; Lindberg, J Ola
2013
Education Inquiry, Umeå: Umeå university 2013, Vol. 4, (4) : 595-606
Olofsson, Anders D.; Lindberg, J Ola; Jianli, Jiao; et al.
2013
Kvalitet i fleksibel høyere utdanning: nordiska perspektiver, Trondheim: Akademika forlag 2013 : 195-205
Segerholm, Christina; Lindberg, J Ola
2012
Små skritt eller store sprang?: Om digitale tilstander i skolen, Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2012 : 274-293
Fransson, G.; Lindberg, J Ola; Olofsson, Anders D.; et al.
2012
Educational Technology, Englewood Cliffs, N. J.: Educational technologie Publ. 2012, Vol. 52, (2) : 34-38
Lindberg, J Ola; Olofsson, Anders D.
2012
International Journal of Cyber Ethics in Education, IGI Global 2012, Vol. 2, (1) : 25-34
Lindberg, J Ola; Sahlin, Susanne
2012
Hershey, Pennsylvania: Information Science Reference 2012
2012
Informed design of educational technologies in higher education: enhanced learning and teaching, Hearshy, PA, USA: Information Science Reference 2012 : xviii-xxix
Olofsson, Anders D.; Lindberg, J Ola
2011
UFV Research Review, Abbotsford, Canada: University of the Fraser Valley 2011, Vol. 4, (1) : 65-75
Lindberg, J Ola
2011
Campus-Wide Information Systems, Vol. 28, (3) : 144-153
Lindberg, J Ola; Sahlin, Susanne
2011
US-China Education Review, David Publishing Company 2011, Vol. 1, (7) : 1016-1022
Olofsson, Anders D; Lindberg, J Ola
2011
Mer om nätbaserad utbildning, Lund: Studentlitteratur 2011 : 195-214
Olofsson, Anders D; Lindberg, J Ola
2011
Campus-Wide Information Systems, Emerald Group Publishing Limited 2011, Vol. 28, (3) : 183-194
Olofsson, Anders D.; Lindberg, J Ola; Hauge, Trond Eiliv
2011
Nordic Journal of Digital Literacy, Oslo: Universitetsforlaget 2011, Vol. 6, (4) : 207-225
Olofsson, Anders D.; Lindberg, J. Ola; Hauge, Trond Eiliv; et al.
2011
Campus Wide Information Systems, Emerald Group Publishing Limited 2011, Vol. 28, (1) : 41-55
Olofsson, Anders D; Lindberg, J Ola; Stödberg, Ulf
2010
The First Nordic Symposium on Technology-Enhanced Learning (TEL): NORDITEL 2010 : book of abstract, Växjö: Linnéuniversitetet 2010 : 59-61
Olofsson, Anders D; Lindberg, J Ola

Forskargrupper

Forskningsprojekt

1 september 2018 till 31 augusti 2023
1 januari 2018 till 31 december 2021
1 januari 2017 till 31 december 2021