Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om Lärarhögskolans organisation

Ledningsgrupp

Lärarhögskolans ledningsgrupp utgörs av föreståndare, biträdande föreståndare och kanslichef.

Beslutande organ

Beslutande organ vid Lärarhögskolan är styrelsen och föreståndarens beslutsmöte. Lärarhögskolans styrelse har huvudansvaret för grundutbildning och forskningsfrågor inom högskolans område.

Beredande organ

För styrelsen och rektors räkning finns ett antal beredande organ: forskningskommittén och de sex olika programråden.

Administration

Lärarhögskolans kansli ansvarar för att bereda styrelsens ärenden och där sker också det dagliga arbetet med studievägledning, planering, ekonomi mm.