Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Om Lärarhögskolans organisation

Ledningsgrupp

Lärarhögskolans ledningsgrupp utgörs av föreståndare, biträdande föreståndare och kanslichef.

Beslutande organ

Beslutande organ vid Lärarhögskolan är styrelsen och föreståndarens beslutsmöte. Lärarhögskolans styrelse har huvudansvaret för grundutbildning och forskningsfrågor inom högskolans område.

Beredande organ

För styrelsen och rektors räkning finns ett antal beredande organ: forskningskommittén och de sex olika programråden.

Administration

Lärarhögskolans kansli ansvarar för att bereda styrelsens ärenden och där sker också det dagliga arbetet med studievägledning, planering, ekonomi mm.