Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid Lärarhögskolans kansli

Här hittar du oss som arbetar vid Lärarhögskolans kansli.

Vi arbetar både hemifrån och på kontoret

Under hösten 2021 arbetar medarbetare vid Lärarhögskolans kansli både hemifrån och på sina kontor. Kontakta oss därför gärna i förväg om du tänker besöka oss.

Anställda medarbetare

Ahmad Hussein

Arbetar med Internationaliseringsfrågor samt utreder tidigare utbildningsuppdrag vid Lärarhögskolan för att se över nya förbättrade möjligheter för vidare utveckling. 

Andreas Näslund
Telefon
090-786 78 65

Arbetar med KPU-utbildning samt tillgodoräkning av tidigare meriter och administrerar studieuppehåll och studieavbrott på alla program vid lärarhögskolan. 

Anna Lindqvist
Telefon
090-786 60 20

Biträdande föreståndare vid Lärarhögskolan, universitetslektor Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Anna Nordström
Telefon
090-786 55 97

Budget, prognos, bokslut, samordna arbetet med verksamhetsberättelse o Lärarhögskolans del i årsredovisningen. Stöd till ledning-, kansli- och institutioner i ekonomiska och strategiska frågor.

Anna Tegström

Arbetar med grundlärar-, speciallärar- och specialpedagogprogrammen.

Anna-Karin Lidström Persson

Utbildningsledare vid Lärarhögskolans kansli. Arbetar huvudsakligen med korta lärarprogram som KPU, Kompletterande pedagogisk utbildning och VAL, Vidareutbildning av lärare.

Axel Bennhage
Telefon
090-786 76 32

Jag arbetar som projektledare/nationell samordnare för regeringsuppdraget FVI, Fler vägar in i läraryrket, och som handläggare/samordnare inom VAL, Vidareutbildning av lärare.

Birgitta Wilhelmsson

Handlägger och bereder övergripande utbildningsfrågor som rör lärarutbildning. Arbetar huvudsakligen med förskollärar- och yrkeslärarprogrammen.

Boa Drammeh

Jag har det övergripande ansvaret för planering, ledning och samordning av verksamheten inom kansliet och ansvarar för kansliets personal och ekonomi. 

Carina Rönnqvist
Telefon
090-786 76 10

Jag är forskningssamordnare på Lärarhögskolans kansli samt biträdande föreståndare för Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området.

Christina Ekman
Telefon
090-786 74 46

Arbetar huvudsakligen med handläggning och antagning av ansökningar inom ramen för regeringsuppdraget VAL (Vidareutbildning av lärare)

Christina Sander Nordin
Telefon
090-786 97 88

Administrerar fristående kurser och de programkurser inom Syv och Spec som TUV är kursansvarig för, samt även examensarbetet inom VAL/ULV.

Elin Klint
Telefon
090-786 63 77

Studievägledare för Ämneslärarprogrammet, Förskollärarprogrammet, Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet.

Elisabeth Wallmark
Telefon
090-786 92 14

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är handläggning/antagning av ansökningar inom ramen för VAL (vidareutbildning av lärare) samt arbete med Studieplansverktyget/Valwebben.

Emil Marklund
Telefon
090-786 62 02

FD i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. 

Emma Thurén
Telefon
090-786 55 34

Sekreterare i Lärarhögskolans styrelse samt föreståndarens beslutsmöten. Löpande ekonomi- och personaladministration.

Eva Alenius
Telefon
090-786 92 25

Sekreterare i Lärarhögskolans styrelse samt föreståndarens beslutsmöten. Löpande ekonomi- och personaladministration. Kontaktperson för Lärarlyftet vid Umeå universitet.

Ingela Jonasson
Telefon
090-786 64 53

Studievägledare för Grundlärarprogrammen. Administrerar återupptagande av studier.

Jesper Lindkvist

Handlägger och bereder övergripande utbildningsfrågor som rör lärarutbildning. Arbetar huvudsakligen med studie- och yrkesvägledarprogrammet (SYV), ämneslärarprogrammet (ÄLP) samt KPU.

Jonas Rosén
Telefon
090-786 74 47

Jag arbetar primärt med handläggning/antagning till yrkeslärarprogrammet samt Utländska lärares vidareutbildning (ULV). IT-kontaktperson för Lärarhögskolan. 

Katarina Markström
Telefon
090-786 73 74

Projektledare i regeringsuppdraget Arbetsintegrerad lärarutbildning.

Lars Knutsson
Telefon
090-786 75 76

Fakultetssamordnare vid Lärarhögskolans kansli: VFU- och praktikplacering, förturs- och ersättningsfrågor, samt internationalisering.

 

Lars-Erik Lauritz
Telefon
090-786 75 27

Föreståndare för Lärarhögskolan och lektor vid Polisutbildningen. 

Leif Thylin

Projektledare för Försöksverksamheten för övningsförskolor och övningsskolor.

Magdalena Hagelin
Telefon
090-786 68 76

Studievägledare för Ämneslärarprogrammet, Studie och yrkesvägledarprogrammet och 

Yrkeslärarprogrammet.

Marie Lundborg Jonsson
Telefon
090-786 76 24
Marie Oskarsson
Telefon
090-786 69 47

Jag arbetar med kommunikation, till exempel Lärarhögskolans hemsidor och nyhetsbrev. Samordnare för konferensen "Kunskapsveckan".

Petra Westling
Telefon
090-786 77 84

Projektledare för Övningsskoleverksamheten med syfte att höja kvaliteten i VFU. Arbetar även med prioriterade områden kring VFU samt kommunikation och vägledning inom projektet Fler vägar in. 

 

Stina Berglund
Telefon
090-786 56 10

Arbetar m VFU för förskollärar- och grundlärar-programmen, AIL, VAL, inresande utbyteslärarstudenter alla program. VFU-planeringar/-översikter, brytdatum, behörighetsktr., studieggr., SP-utv.