Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid Lärarhögskolans kansli

Här hittar du oss som arbetar vid Lärarhögskolans kansli.

Anställda medarbetare

Ahmad Hussein, projektledare

Projektledare inom Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare.

Andreas Näslund, samordnare, utbildning

Utbildningssamordnare på Lärarhögskolan. Arbetar med KPU-utbildning samt tillgodoräkning av tidigare meriter för alla program som ges på Lärarhögskolan. 

Anna Nordström, controller

Budget, prognos, bokslut, samordna arbetet med verksamhetsberättelse o Lärarhögskolans del i årsredovisningen. Stöd till ledning-, kansli- och institutioner i ekonomiska och strategiska frågor.

Anna-Karin Lidström Persson, utbildningsledare

Utbildningsledare vid Lärarhögskolans kansli. Arbetar huvudsakligen med korta lärarprogram som KPU, Kompletterande pedagogisk utbildning och VAL, Vidareutbildning av lärare.

Axel Bennhage, samordnare, utbildning

Projektsamordnare inom ramen för regeringsuppdraget "Fler vägar in i läraryrket". Handlägger också ansökningar till VAL (vidareutbildning av lärare).

Birgitta Wilhelmsson, utbildningsledare

Handlägger och bereder övergripande utbildningsfrågor som rör lärarutbildning. Arbetar huvudsakligen med förskollärar-, speciallärar- och specialpedagog- och yrkeslärarprogrammen.

Boa Drammeh, chef, kansli

Jag har det övergripande ansvaret för planering, ledning och samordning av verksamheten inom kansliet och ansvarar för kansliets personal och ekonomi. 

Carina Rönnqvist, samordnare, forskning

Jag är forskningssamordnare på Lärarhögskolans kansli samt biträdande föreståndare för Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området.

Elisabeth Wallmark, samordnare, fakultet

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att handlägga ansökningar inom ramen för VAL (vidareutbildning av lärare) samt arbete med Studieplansverktyget/Valwebben.

Ingela Jonasson, studievägledare

Studievägledare för Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammen, Studie- och yrkesvägledarprogrammet. Administrerar återupptagande av studier, gruppantagning inom program.

Joakim Bergbom, studievägledare

Studievägledare för ämneslärarprogrammet årskurs 7-9 och gymnasiet ,yrkeslärarprogrammet ,studie- och yrkesvägledarprogrammet.Administrerar studieuppehåll och studieavbrott på alla program.

Jonas Rosén, projektsamordnare

Jag arbetar primärt med handläggning/antagning inom Lärarhögskolan samt samordning av Studieplaneringsverktyget (SP). 

Katarina Lindahl, projektsamordnare

Projektsamordnare inom Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare.

Lars Knutsson, samordnare, fakultet

Sudievägledning speciallärar- och specialpedagogprogrammen

VFU-handläggare: Placering av ämneslärar- och SYV-studenter

Leif Thylin, seniorkonsult

Projektledare för Försöksverksamheten för övningsförskolor och övningsskolor.

Marie Oskarsson, samordnare, utbildning

Jag arbetar med kommunikation, till exempel Lärarhögskolans hemsidor och nyhetsbrev. Samordnare för konferensen "Kunskapsveckan".

Petra Westling, samordnare, utbildning

VFU- och praktiksamordnare ämneslärar, yrkeslärar samt studie-och yrkesvägledarprogrammet. Arbetar i projektledningen för försöksverksamheten med övningsskolor/förskolor.

Stina Berglund, samordnare, utbildning

VFU-utbildnings-samordnare; förskollärar- och grundlärar-programmen, inresande utbytes-lärar-studenter från hela världen. Ansvarig för VFU-översikter/planeringar, respektive läsår/terminer, samt VFU-datasystems-utveckling-kartläggning.