Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid Lärarhögskolans kansli

Här hittar du oss som arbetar vid Lärarhögskolans kansli.

Nu arbetar vi hemifrån

Medarbetare vid Lärarhögskolans kansli arbetar hemifrån från och med måndag 23 mars och tillsvidare.

Du når oss på vår mejl och telefon som vanligt - men kontoret i förvaltningshuset är stängt.

Skälet är att minska risken för att Covid-19 sprids i samhället.

Anställda medarbetare

Agnetha Simm, ekonomisamordnare
Telefon
090-786 71 39

Ekonomi och utbildningsadministration.

Ahmad Hussein, projektledare

Intenationaliseringsansvarig. Projektsamordnare i "Fler vägar in i läraryrket" och med i teamet som utvecklar masterkurs inom projektet "ArcticFive Education".

Andreas Näslund, utbildningssamordnare
Telefon
090-786 78 65

Utbildningssamordnare på Lärarhögskolan. Arbetar med KPU-utbildning samt tillgodoräkning av tidigare meriter och administrerar studieuppehåll och studieavbrott på alla program.

Anna Lindqvist, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 60 20
Anna Nordström, controller
Telefon
090-786 55 97

Budget, prognos, bokslut, samordna arbetet med verksamhetsberättelse o Lärarhögskolans del i årsredovisningen. Stöd till ledning-, kansli- och institutioner i ekonomiska och strategiska frågor.

Anna Tegström, utbildningsledare

Arbetar med grundlärar-, speciallärar- och specialpedagogprogrammen.

Anna-Karin Lidström Persson, utbildningsledare

Utbildningsledare vid Lärarhögskolans kansli. Arbetar huvudsakligen med korta lärarprogram som KPU, Kompletterande pedagogisk utbildning och VAL, Vidareutbildning av lärare.

Axel Bennhage, projektledare
Telefon
090-786 76 32

Projektledare och nationell samordnare för regeringsuppdraget Fler vägar in i läraryrket.

Birgitta Wilhelmsson, utbildningsledare

Handlägger och bereder övergripande utbildningsfrågor som rör lärarutbildning. Arbetar huvudsakligen med förskollärar- och yrkeslärarprogrammen.

Boa Drammeh, kanslichef

Jag har det övergripande ansvaret för planering, ledning och samordning av verksamheten inom kansliet och ansvarar för kansliets personal och ekonomi. 

Carina Rönnqvist, forskningssamordnare
Telefon
090-786 76 10

Jag är forskningssamordnare på Lärarhögskolans kansli samt biträdande föreståndare för Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området.

Christina Sander Nordin, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 97 88

Administrerar fristående kurser och de programkurser inom syv och spec som TUV är kursansvarig för, samt även examensarbetet inom VAL/ULV.

Elisabeth Wallmark, fakultetssamordnare
Telefon
090-786 92 14

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är handläggning/antagning av ansökningar inom ramen för VAL (vidareutbildning av lärare) samt arbete med Studieplansverktyget/Valwebben.

Eva Alenius, fakultetssamordnare
Telefon
090-786 92 25

Sekreterare i Lärarhögskolans styrelse samt föreståndarens beslutsmöten. Löpande ekonomi- och personaladministration. Kontaktperson för Lärarlyftet vid Umeå universitet.

Fredrik Andersson, utbildningsledare

Arbetar mot programrådet för ämneslärarprogrammet och KPU och programrådet för studie- och yrkesvägledarprogrammet.

Ingela Jonasson, studievägledare
Telefon
090-786 64 53

Studievägledare för Grundlärarprogrammen. Administrerar återupptagande av studier.

Joakim Bergbom, studievägledare
Telefon
090-786 77 81

Studievägledare för ämneslärarprogrammet årskurs 7-9 och gymnasiet och yrkeslärarprogrammet.

Jonas Rosén, projektsamordnare
Telefon
090-786 74 47

Jag arbetar primärt med handläggning/antagning inom Lärarhögskolan samt samordning av Studieplaneringsverktyget (SP). 

Katarina Markström, projektledare
Telefon
090-786 73 74

Projektledare i regeringsuppdraget Arbetsintegrerad lärarutbildning.

Lars Knutsson, administratör

Samordnare vid Curiosum

Lars-Erik Lauritz, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 75 27

Föreståndare för Lärarhögskolan och lektor vid Polisutbildningen. 

Leif Thylin, seniorkonsult

Projektledare för Försöksverksamheten för övningsförskolor och övningsskolor.

Marie Oskarsson, kommunikatör
Telefon
090-786 69 47

Jag arbetar med kommunikation, till exempel Lärarhögskolans hemsidor och nyhetsbrev. Samordnare för konferensen "Kunskapsveckan".

Petra Westling, utbildningssamordnare
Telefon
090-786 77 84

Arbetar i projektledningen för försöksverksamheten med övningsskolor/förskolor samt som projektsamordnare inom ramen för regeringsuppdraget "Fler vägar in i läraryrket"

Stina Berglund, utbildningssamordnare
Telefon
090-786 56 10

Arbetar med VFU för grundlärarprogrammen-, fritidshem, F-3, 4-6, inresande utbyteslärarstudenter från hela världen, behörighetskontroller, brytdatum, datasystemsutveckling, VFU-planeringar/översikter.

Tomas Lilja, studievägledare
Telefon
090-786 74 65

Studievägledare för Förskollärarprogrammet, Studie- och yrkesvägledarprogrammet, Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet.