Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid Lärarhögskolans kansli

Här hittar du oss som arbetar vid Lärarhögskolans kansli.

Nu arbetar vi hemifrån

Medarbetare vid Lärarhögskolans kansli arbetar hemifrån från och med måndag 23 mars och tillsvidare.

Du når oss på vår mejl och telefon som vanligt - men kontoret i förvaltningshuset är stängt.

Skälet är att minska risken för att Covid-19 sprids i samhället.

Anställda medarbetare

Agnetha Simm
Telefon
090-786 71 39

Ekonomi och utbildningsadministration.

Andreas Näslund
Telefon
090-786 78 65

Arbetar med KPU-utbildning samt tillgodoräkning av tidigare meriter och administrerar studieuppehåll och studieavbrott på alla program. Magdalena Hagelin vikarierar under min tjänstledighet.

Anna Lindqvist
Telefon
090-786 60 20

Biträdande föreståndare vid Lärarhögskolan, universitetslektor Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Anna Nordström
Telefon
090-786 55 97

Budget, prognos, bokslut, samordna arbetet med verksamhetsberättelse o Lärarhögskolans del i årsredovisningen. Stöd till ledning-, kansli- och institutioner i ekonomiska och strategiska frågor.

Anna Tegström

Arbetar med grundlärar-, speciallärar- och specialpedagogprogrammen.

Anna-Karin Lidström Persson

Utbildningsledare vid Lärarhögskolans kansli. Arbetar huvudsakligen med korta lärarprogram som KPU, Kompletterande pedagogisk utbildning och VAL, Vidareutbildning av lärare.

Axel Bennhage
Telefon
090-786 76 32

Projektledare och nationell samordnare för regeringsuppdraget Fler vägar in i läraryrket.

Birgitta Wilhelmsson

Handlägger och bereder övergripande utbildningsfrågor som rör lärarutbildning. Arbetar huvudsakligen med förskollärar- och yrkeslärarprogrammen.

Boa Drammeh

Jag har det övergripande ansvaret för planering, ledning och samordning av verksamheten inom kansliet och ansvarar för kansliets personal och ekonomi. 

Carina Rönnqvist
Telefon
090-786 76 10

Jag är forskningssamordnare på Lärarhögskolans kansli samt biträdande föreståndare för Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området.

Christina Ekman
Telefon
090-786 74 46

Arbetar huvudsakligen med handläggning och antagning av ansökningar inom ramen för regeringsuppdraget VAL (Vidareutbildning av lärare)

Christina Sander Nordin
Telefon
090-786 97 88

Administrerar fristående kurser och de programkurser inom syv och spec som TUV är kursansvarig för, samt även examensarbetet inom VAL/ULV.

Elisabeth Wallmark
Telefon
090-786 92 14

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är handläggning/antagning av ansökningar inom ramen för VAL (vidareutbildning av lärare) samt arbete med Studieplansverktyget/Valwebben.

Emma Thurén
Telefon
090-786 55 34

Sekreterare i Lärarhögskolans styrelse samt föreståndarens beslutsmöten. Löpande ekonomi- och personaladministration.

Eva Alenius
Telefon
090-786 92 25

Sekreterare i Lärarhögskolans styrelse samt föreståndarens beslutsmöten. Löpande ekonomi- och personaladministration. Kontaktperson för Lärarlyftet vid Umeå universitet.

Ingela Jonasson
Telefon
090-786 64 53

Studievägledare för Grundlärarprogrammen. Administrerar återupptagande av studier.

Jonas Rosén
Telefon
090-786 74 47

Jag arbetar primärt med handläggning/antagning till yrkeslärarprogrammet samt samordning av Studieplaneringsverktyget (SP). 

Katarina Markström
Telefon
090-786 73 74

Projektledare i regeringsuppdraget Arbetsintegrerad lärarutbildning.

Lars Knutsson
Telefon
072-457 10 60

Fakultetssamordnare vid Lärarhögskolans kansli. Arbetar främst med VFU- och praktikplacering, förturs- och ersättningsfrågor, etc.

Lars-Erik Lauritz
Telefon
090-786 75 27

Föreståndare för Lärarhögskolan och lektor vid Polisutbildningen. 

Leif Thylin

Projektledare för Försöksverksamheten för övningsförskolor och övningsskolor.

Magdalena Hagelin
Telefon
090-786 68 76

Arbetar med ämneslärarprogrammet, yrkeslärarprogrammet, KPU-utbildning samt tillgodoräkning av tidigare meriter och administrerar studieuppehåll/studieavbrott på alla program.

Marie Oskarsson
Telefon
090-786 69 47

Jag arbetar med kommunikation, till exempel Lärarhögskolans hemsidor och nyhetsbrev. Samordnare för konferensen "Kunskapsveckan".

Petra Westling
Telefon
090-786 77 84

Arbetar i projektledningen för försöksverksamheten med övningsskolor/förskolor samt som projektsamordnare inom ramen för regeringsuppdraget "Fler vägar in i läraryrket"

Stina Berglund
Telefon
090-786 56 10

Arbetar m VFU för förskollärar- och grundlärar-programmen, AIL, VAL, inresande utbyteslärarstudenter alla program. VFU-planeringar/-översikter, brytdatum, behörighetsktr., studieggr., SP-utv.

Tomas Lilja
Telefon
090-786 74 65

Studievägledare för Förskollärarprogrammet, Studie- och yrkesvägledarprogrammet, Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet.