Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

NorTED

NorTED (Nordic Research School in Teacher Education Relevant Research) är ett samarbete mellan åtta universitet i alla fem nordiska länder med forskarutbildning i fokus

NorTED har vuxit fram ur det nära samarbetet mellan den norska forskarskolan NAFOL (Nasjonal forskerskole for Laererutdanning) och Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet.  Syftet med samarbetet är att stärka doktoranders möjlighet till relevanta nätverk och forskarutbildning av högsta kvalitet inom Norden. I november 2019 gavs den första gemensamma kursen inom NorTED i Trondheim med doktorander och forskare från dessa lärosäten.

Läs mer om NorTED