Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Samarbeta med oss

Samverkan skapar utveckling och höjer kvalitet. Lärarhögskolan samverkar nationellt och internationellt med andra lärosäten för att främja och kvalitetssäkra lärarutbildningarna samt för att driva gemensamma frågor. Lärarhögskolan bedriver även en hållbar, ändamålsenlig samverkan regionalt och nationellt med skolhuvudmän.  Den verksamhetsförlagda utbildningen är ett exempel på ett sådant samarbete.

Kontakt

Anna Lindqvist
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 20