Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samarbeta med oss

Samverkan skapar utveckling och höjer kvalitet.

Lärarhögskolan samverkar nationellt och internationellt med andra lärosäten för att främja och kvalitetssäkra lärarutbildningarna samt för att driva gemensamma frågor. Lärarhögskolan bedriver även en hållbar, ändamålsenlig samverkan regionalt och nationellt med skolhuvudmän.  Den verksamhetsförlagda utbildningen är ett exempel på ett sådant samarbete.

Kontakt

Boa Drammeh
Chef, kansli
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 82