Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Projektledning och ekonomi

Projektledning

Petra Westling och Leif Thylin leder försöksverksamheten i nära samarbete med Anna Lindqvist, biträdande föreståndare för Lärarhögskolan. Till detta kommer en strategisk styrgrupp med representanter från skolhuvudmän och lärarutbildningen.

Strategiska styrgruppen/VFU-gruppen

 • Anna Lindqvist: Biträdande föreståndare vid Lärarhögskolan, gruppens ordförande
 • Petra Westling: Projektledning för försöksverksamheten   
 • Leif Thylin: Projektledning för försöksverksamheten     
 • Catarina Rudälv: VFU-utvecklare, programrådsordförande - ämneslärarprogrammet
 • Birgitta Wilhelmsson: Utbildningsledare - yrkeslärarprogrammet, förskollärarprogrammet
 • Anna Tegström: Utbildningsledare – grundlärarprogrammen fritidshem, F-3 och 4-6
 • Helena Rosqvist: Programrådsordförande - förskollärarprogrammet
 • Jonas Wikström: Programrådsordförande - grundlärarprogrammen F-3, 4-6 och fritidshem
 • Ron Mahieu: Programrådsordförande - studie- och yrkesvägledarprogrammet
 • Robert Holmgren: Programrådsordförande - yrkeslärarprogrammet         
 • Ylva Rune: Umeå kommun
 • Helena Åhman: Skellefteå kommun
 • Ulrika Sjöblom: Örnsköldsviks kommun
 • Maria Bränström: Vännäs kommun
 • Eva Lundström: Lycksele kommun
 • 1-2 representanter: Umeå Pedagogerna (UmPe) – utbildningsbevakare                                                                                       

Ekonomi

Det ekonomiska stöd som Lärarhögskolan får från utbildningsdepartementet används på ett riktat sätt för att främja samverkan och därmed utveckling av kvaliteten i VFU. Hur stort ekonomiskt stöd den enskilda skolan eller förskolan får baseras på deras åtagande som regleras i tilläggsavtalet. Det är kontaktpersonerna och rektorerna är ansvariga för att förverkliga dessa åtaganden.

I tilläggsavtalet är det  åtagandena för de olika parterna som ligger till grund för samverkan och där kontaktpersoner, rektorer och handledare är ansvariga för att förverkliga dem.

 

Kontakta oss

Petra Westling
Utbildningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 84
Leif Thylin
Seniorkonsult
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 77