Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

VFU och praktik

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och praktik är den del av lärarutbildningen som är förlagd till en förskola eller skola.

VFU är det begrepp som används för lärarprogrammen. På studie- och yrkesvägledarprogrammet kallas de skolförlagda delarna för praktik.

Under perioden 2017–2019 pågår på uppdrag av regeringen en försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor, där minst hälften av studenterna ska genomföra sin VFU.