"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Handlingsplan för VFU

Till rektorer

Varje förskola och skola som är en del av övningsverksamheten ska ta fram en ”Handlingsplan för VFU”                                                                                                  

Syftet med dokumentet är att klargöra och stödja mottagandet av student under den verksamhetsförlagda utbildningen – VFU och vidare att tydliggöra förskolans/skolans verksamhet och ge studenten förutsättningar att ta del av den.

Många av era enheter ingår i ett cluster av förskolor eller skolor och kan därför med fördel samverka kring handlingsplanens generella delar. Dock ska det också, för varje enskild förskola och skola, framgå vilka specifika områden/verksamheter som ni vill lyfta fram och ge studenten möjlighet att få kunskap om alternativt får delta vid. Av denna anledning är det viktigt att varje förskola och skola har en handlingsplan som är direkt kopplad till den enskilda förskolan/skolan.

Det är rektor som är ytterst ansvarig för planen och beslutar om vilka som ska vara delaktiga i fram-tagandet av dokumentet och hur den förankras i hela personalgruppen.

Handlingsplanen är ett föränderligt dokument och bör därför finnas med i samband med den årliga utvärderingen av verksamheten. 

 För att handlingsplanerna ska uppnå en likvärdighet är det vägledande att följande rubriker finns med: 

 • Praktiska förberedelser inför students VFU 
 • Välkomnande, mottagande och introduktion 
 • Tydliggöra och synliggöra verksamheten:  
 • Dokument som studenten kan ta del av  
 • Didaktiska ämnesområden   
 • Det systematiska kvalitetsarbetet  
 • Värdegrund, mångfald, lika villkor och kultur 
 • Samverkan med andra verksamheter/enheter 
 • Plan för professionsseminarier för studenter  
 • Ansvarsfördelning för handlingsplanen 
 • Utvärdering/revidering av planen  

 

Senast uppdaterad: 2023-12-04