"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Kompetensutveckling för handledare

Till handledare

Under senare delen av studenternas sista VFU-period tar studenten över ditt uppdrag som lärare eller förskollärare under tre dagar. Det kallas övertagande.

Dagarna ska ge dig möjlighet till tid för kompetensutveckling, i ditt uppdrag som handledare. En av dagarna bjuds du in till en kompetensutvecklingsdag med föreläsningar och workshops samt fika och lunch. Denna dag ansvarar kontaktpersoner på lärarutbildningen för. Datum bestäms i god tid för att du ska ha möjlighet att delta. Även handledare som inte har student under sista VFU-perioden ska om möjligt kunna delta vid dagen. Dagen är kostnadsfri och eventuella resekostnader för dig som kommer från annan kommun än Umeå står Lärarhögskolan för.

 

Senast uppdaterad: 2023-03-27