"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning för universitetslärare

Universitetslärare som gör VFU-besök hos studenter och ansvarar för att trepartssamtal genomförs erbjuds att genomgå kursen ”Examination av VFU för universitetslärare”. Kursen syftar till att deltagarna förvärvar kompetens i att handleda och examinera VFU.

Läs mer om kurs för universitetslärare (UPL-utbildning)

Senast uppdaterad: 2023-06-08