"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Övningsskolor möjliggjorde att studenter blev del av lärarlaget under VFU:n

Försöksverksamheten med övningsskolor fick Skellefteå kommun att ta steget vidare och att utveckla arbetet med den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Viktiga framgångsfaktorer har varit att skapa en miljö där studenterna blivit ett naturligt inslag, universitetets handledarutbildning och egna handledarseminarium.

Lage Rosendahl, förstelärare och VFU-ansvarig på Baldergymnasiet och Anderstorpsgymnasiet, hade under en längre period funderat på hur skolorna på ett bättre sätt skulle kunna dra nytta av den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Han hade sneglat mot Finland och sett att de löste det på ett annorlunda sätt som helt klart verkade intressant. Han hade börjat skissa på hur han skulle kunna integrera studenterna för att både de och skolan skulle få ett bättre resultat. När Umeå universitet var ett av de 15 universitet som fick ett regeringsuppdrag med försöksverksamhet med övningsskolor var han därför snabb på att tacka ja till erbjudandet och såg det som en chans till att kunna förverkliga sina idéer.

Långsiktig miljö bygger upp identitet

En av de viktigaste åtgärderna kom att bli att studenterna skulle bli ett naturligt inslag i vardagen i de miljöer som blev övningsskolor på Baldergymnasiet och Anderstorpsgymnasiet. Nu har de byggt upp en långsiktig miljö där det nästan alltid finns studenter på plats, även om studenterna kan variera. Det var oerhört viktigt att lärarna såg en långsiktighet och att det byggdes upp en identitet där studenterna blev en del av lärarlaget. Att jobba tillsammans med rektorerna för dessa program med praktiska saker som arbetsbelastning och en bra löneutveckling för duktiga handledare har varit en del av framgångsreceptet men även handledarutbildningen har varit avgörande.

–Handledarutbildningen har varit en viktig del för att få lärarna att se fler möjligheter med VFU och att lärarna blivit trygga och skickliga i sin roll som handledare. Här i Skellefteå har vi kompletterat handledarutbildningen med att ha regelbundna träffar i seminarieform där vi kunnat ha en löpande dialog om handledarrollen vilket har fungerat jättebra, säger Lage Rosendahl.

Studenterna växer in i lärarrollen

Ett stort fokus har gymnasieskolorna i Skellefteå valt att lägga på den långa VFU:n under termin 9. När studenterna kommer till skolan får de en personaldator, egen arbetsplats och får vara med i all verksamhet från APT till ämnesträffar. Från början sitter handledaren med på lektionerna medan under sista tredjedelen ska studenten utföra lektionen själv där de använder handledaren som ett stöd.

–Att låta studenten själv ta ansvar gör att de växer in i rollen som lärare. När lärarstudenterna kommer in på övningsskolan gör de det i rollen som student men de lämnar övningsskolan i rollen som lärare, och den här omvandlingen är fantastiskt rolig att få vara med om säger Lage Rosendahl.

Tre tips till andra skolor

Lage Rosendahl avslutar med att dela med sig av sina bästa tre tips för skolor som tar emot VFU-studenter.
1. Gå handledarutbildningen och arrangera gärna lokala träffar i seminarieform.
2. Stötta studenterna och uppmuntra dem att besöka varandras lektioner och ge feedback till varandra.
3. Ge studenterna ansvar – för med ansvar sker en utveckling.

Fakta

Försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor är ett regeringsuppdrag som pågår mellan 2014–2019. Syftet med försöksverksamheten är att höja kvaliteten i VFU genom att koncentrera verksamheten till ett färre antal skolor som ska ha ett nära samarbete med ett lärosäte. En viktig komponent är att övningsskolornas VFU-handledare ska ha gått en handledarutbildning på 7,5 hp. För studentens del kan övningsskolorna innebära att de tillsammans med några andra studenter är på samma skola under de olika VFU-perioderna. På gymnasieskolorna i Skellefteå kommun är det Teknikprogrammet på Baldergymnasiet och Samhällsvetenskapliga programmet på Anderstorpsgymnasiet som är övningsskolor.

 

Senast uppdaterad: 2023-12-04