"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Projektledning och ekonomi

Projektledning

Petra Westling leder verksamheten i nära samarbete med Anna Lindqvist, biträdande föreståndare för Lärarhögskolan. Till detta kommer en strategisk styrgrupp med representanter från skolhuvudmän och lärarutbildningen.

Strategiska styrgruppen

 • Anna Lindqvist: Biträdande föreståndare vid Lärarhögskolan, gruppens ordförande
 • Petra Westling: Projektledning för försöksverksamheten    
 • Eva Tjernström: Utbildningssamordnare  
 • Catarina Rudälv: VFU-utvecklare, programrådsordförande - ämneslärarprogrammet
 • Birgitta Wilhelmsson: Utbildningsledare - yrkeslärarprogrammet, förskollärarprogrammet
 • Anna Tegström: Utbildningsledare – grundlärarprogrammen fritidshem, F-3 och 4-6
 • Helena Rosqvist: Programrådsordförande - förskollärarprogrammet
 • Jonas Wikström: Programrådsordförande - grundlärarprogrammen F-3, 4-6 och fritidshem
 • Ron Mahieu: Programrådsordförande - studie- och yrkesvägledarprogrammet
 • Robert Holmgren: Programrådsordförande - yrkeslärarprogrammet         
 • Katarina Lindinger: VFU-samordnare, Umeå kommun
 • Fredrik Häggström: Skellefteå kommun
 • Ulrika Sjöblom: Örnsköldsviks kommun
 • Lena Lindström: VFU-samordnare, Vännäs kommun
 • Johan Danielsson:Rektor, Lycksele kommun
 • Anna Norberg: VFU-samordnare, kontaktperson Lycksele kommun
 • 1-2 representanter: Umeå Pedagogerna (UmPe) – utbildningsbevakare

 

Operativa VFU-gruppen  

 • Anna Lindkvist
 • Petra Westling
 • Birgitta Wilhelmsson
 • Anna Tegström
 • Catarina Rudälv 
 • Eva Tjernström                                                                      

Ekonomi

Det ekonomiska stöd som Lärarhögskolan tilldelas från utbildningsdepartementet används på ett riktat sätt för att främja samverkan och därmed utveckling av kvaliteten i VFU. Hur stort ekonomiskt stöd den enskilda skolan eller förskolan får baseras på deras åtagande som regleras i tilläggsavtalet. Det är kontaktpersonerna och rektorerna är ansvariga för att genomföra dessa åtaganden.

I tilläggsavtalet är det  åtagandena för de olika parterna som ligger till grund för samverkan och där kontaktpersoner, rektorer och handledare är ansvariga för att genomföra dem.

 

Kontakta oss

Petra Westling
Utbildningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 84
Senast uppdaterad: 2023-06-08