Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fysisk arbetsmiljö

Inom fysisk arbetsmiljö hanteras risker som ohälsa, skador, olyckor och tillbud. Universitetets samordnare för fysisk arbetsmiljö arbetar bland annat med kunskapshöjande insatser till anställda och skyddsombud, och stödjer verksamheterna när det gäller frågor om inomhusmiljöklimat, buller, hälsofarliga kemiska och biologiska ämnen, brandskydd och ergonomi.

Universitetets kemiexpert, biosäkerhetsexpert och strålskyddsexpert tillhör också enheten.