Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Lokalförsörjningsenheten

Lokalförsörjningsenheten arbetar inom områdena lokalförsörjning, säkerhet, fysisk arbetsmiljö och hållbarhet. Genom projektledning och samverkan verkar enheten för att campusmiljöerna, såväl inre som yttre, är verksamhetsanpassade, tillgängliga, säkra och hållbara. I lokalportföljen finns en långsiktighet avseende ekonomi och risktagande.

Anställda medarbetare

Carina Sehlstedt, utvecklingsledare

Ansvarig för bostäder för forskare och fritidsboende för anställda.

Cecilia Franzen, lokalplanerare

Tf enhetschef och lokalplanerare för Säkerhetshuset, Origo, Campus Skellefteå och Örnsköldsvik, bostäder för forskare, UMF i Norrbyn samt yttre miljöer.

Lena Bohlin, servicechef
Telefon
090-786 53 36
Lisa Redin, säkerhetssamordnare (tjänstledig), områdeschef

Samordnare för säkerhet, miljö och Agenda 2030 samt projektledare för Ruggedised.

Marie Nilsson, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 60 98
Mats Johansson, övrig/annan befattning, säkerhetssamordnare

Projektledare för fokusmiljöer på Umeå universitet.

Mats Johansson, lokalplanerare

Lokalplanerare för Aula Nordica, KBC-huset, Fysiologihuset, Kemihuset, Lärarutbildningshuset, MIT-huset, Samhällsvetarhuset, Teknikhuset, UCCB, Universitetsbiblioteket och Universum.

Mikael Wikström, övrig/annan befattning
Telefon
090-785 67 54
Olle Nygren, miljösamordnare
Telefon
090-786 54 83

Min främsta uppgift är att stödja de laborativa verksamheterna för användning av kemikalier, att göra kemiska riskbedömningar och att uppfylla krav i olika regler och föreskrifter.

Pia Grahn, övrig/annan befattning