"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Andreas Nilsson

Lokalförsörjningsenheten

Lokalförsörjningsenheten arbetar inom områdena lokalförsörjning, säkerhet, fysisk arbetsmiljö, hållbarhet och bostadsförmedling. Genom projektledning och samverkan verkar enheten för att campusmiljöerna, såväl inre som yttre, är verksamhetsanpassade, tillgängliga, säkra och hållbara.

Anställda medarbetare

Camilla Wiglöv
Telefon
090-786 88 37
Carina Johansson
Telefon
090-786 71 82

International Housing Office (IHO), som erbjuder boende till utbytes- och avgiftsbetalande studenter.

Carina Sehlstedt

Ansvarig för bostäder för forskare och fritidsboende för anställda.

Cecilia Franzen

Områdeschef campusutveckling. Lokalplanerare för Konstnärligt campus, externa campus, NTK Origo, NUS internhyresfinansierat samt Universum/Aula Nordica.

Christina Wink
Telefon
090-786 53 20

Lokalplanerare för Fysikhuset, IKSU, MIT-huset, Naturvetarhuset, Samhällsvetarhuset, Teknikhuset samt Östra paviljongen.

Emma Strömqvist
Telefon
090-786 57 96

Jag arbetar som ekonomiadministratör 75% på Lokalförsörjningsenheten.

Jacob Eriksson
Telefon
090-786 71 21
Johanna Westberg

Lokalplanerare för Biologihuset och Universitetsbiblioteket. Föräldraledig.

Lena Bohlin
Telefon
090-786 53 36
Lisa Redin

Miljö- och hållbarhetsstrateg, Agenda 2030-kontakt samt projektkoordinator för universitetets medverkan i RUGGEDISED och Klimatneutrala Umeå 2030.

Marie Gunnarsson
Telefon
090-786 64 80
Marie Nilsson
Telefon
090-786 60 98
Mats Johansson
Mats Johansson

Lokalplanerare för KBC-huset, Norrbyn, UCCB, bokningsbara lokaler samt studentföreningars lokaler. Jobbar 50%.

Mikael Kohkoinen
Telefon
090-786 54 18

Systemadministratör för TimeEdit och MazeMap

Mikael Wikström
Telefon
090-785 67 54
Mirja Westling
Telefon
090-786 73 59

Lokalplanerare för Beteendevetarhuset, Förvaltningshuset, Humanisthuset, Lärarutbildningshuset, Norra beteendevetarhuset, Polisutbildningshuset samt Universitetsledningshuset.

Pia Grahn
Rebecka Sandberg
Telefon
090-786 59 12
Richard Olsson
Telefon
090-786 67 28

Fastighetschef

Tom Cederhvarf
Telefon
090-786 50 22
Åsa Bäckström