Hoppa direkt till innehållet
printicon

Lokalförsörjningsenheten

Lokalförsörjningsenheten arbetar inom områdena lokalförsörjning, säkerhet, fysisk arbetsmiljö och hållbarhet. Genom projektledning och samverkan verkar enheten för att campusmiljöerna, såväl inre som yttre, är verksamhetsanpassade, tillgängliga, säkra och hållbara. I lokalportföljen finns en långsiktighet avseende ekonomi och risktagande.

Anställda medarbetare

Carina Sehlstedt, utvecklingsledare

Ansvarig för bostäder för forskare och fritidsboende för anställda.

Carolin Johansson, miljösamordnare

Samordnare för fysisk arbetsmiljö, brandskydd och strålskydd.

Cecilia Franzen, lokalplanerare

Tf enhetschef och lokalplanerare för Säkerhetshuset, Origo, Campus Skellefteå och Örnsköldsvik, bostäder för forskare, UMF i Norrbyn samt yttre miljöer.

Johanna Westberg, lokalplanerare

Lokalplanerare för Biologihuset, Fysikhuset, Förvaltningshuset, Naturvetarhuset, Universitetsledningshuset, Vårdvetarhuset, Östra Paviljongen och IKSU samt samordnare för fysisk tillgänglighet.

Jörgen Sandström, säkerhetssamordnare

Säkerhetschef samt ansvarig för Umu-kortet och lås- och passersystem.

Lena Bohlin, chef, service
Telefon
090-786 53 36
Lisa Redin, säkerhetssamordnare

Samordnare för säkerhet, miljö och Agenda 2030 samt projektledare för Ruggedised.

Marie Nilsson, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 60 98
Mats Johansson, lokalplanerare

Lokalplanerare för Aula Nordica, KBC-huset, Fysiologihuset, Kemihuset, Lärarutbildningshuset, MIT-huset, Samhällsvetarhuset, Teknikhuset, UCCB, Universitetsbiblioteket och Universum.

Mats Johansson, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 62 89

Projektledare för fokusmiljöer på Umeå universitet.

Mikael Wikström, övrig/annan befattning
Telefon
090-785 67 54
Olle Nygren, miljösamordnare
Telefon
090-786 54 83

Min främsta uppgift är att stödja de laborativa verksamheterna för användning av kemikalier, att göra kemiska riskbedömningar och att uppfylla krav i olika regler och föreskrifter.

Pia Grahn, övrig/annan befattning
Richard Olsson, chef, fastighet
Telefon
090-786 67 28