Hoppa direkt till innehållet
printicon

Lokalförsörjningsenheten

Lokalförsörjningsenheten arbetar med universitetsgemensam infrastruktur och gestaltning vad gäller lokaler. På enheten finns också universitetets centrala samordnare för fysisk arbetsmiljö, miljö och säkerhet.

Anställda medarbetare

Carina Sehlstedt, utvecklingsledare

Ansvarig för bostäder för forskare och fritidsboende för anställda.

Carolin Johansson, miljösamordnare

Samordnare för fysisk arbetsmiljö, brandskydd och strålskydd.

Cecilia Franzen, lokalplanerare

Tf enhetschef och lokalplanerare för Säkerhetshuset, Origo, Campus Skellefteå och Örnsköldsvik, bostäder för forskare, UMF i Norrbyn samt yttre miljöer.

Johanna Westberg, lokalplanerare

Lokalplanerare för Biologihuset, Fysikhuset, Förvaltningshuset, Naturvetarhuset, Universitetsledningshuset, Vårdvetarhuset, Östra Paviljongen och IKSU samt samordnare för fysisk tillgänglighet.

Jörgen Sandström, säkerhetssamordnare

Säkerhetschef samt ansvarig för Umu-kortet och lås- och passersystem.

Lisa Redin, säkerhetssamordnare

Samordnare för säkerhet, miljö och Agenda 2030 samt projektledare för Ruggedised.

Mats Johansson, lokalplanerare

Lokalplanerare för Aula Nordica, KBC-huset, Fysiologihuset, Kemihuset, Lärarutbildningshuset, MIT-huset, Samhällsvetarhuset, Teknikhuset, UCCB, Universitetsbiblioteket och Universum.

Mats Johansson, övrig/annan befattning

Projektledare för fokusmiljöer på Umeå universitet.

Per Liljelind, övrig/annan befattning

Kemist med miljöanalytisk inriktning, universitetets kemiexpert, support Chemkeeper samt arbetsmiljö- och miljöhandläggare på Teknisk Naturvetenskaplig Fakultet.

Pia Grahn, övrig/annan befattning