Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lokalförsörjningsenheten

Lokalförsörjningsenheten arbetar inom områdena lokalförsörjning, säkerhet, fysisk arbetsmiljö och hållbarhet. Genom projektledning och samverkan verkar enheten för att campusmiljöerna, såväl inre som yttre, är verksamhetsanpassade, tillgängliga, säkra och hållbara. I lokalportföljen finns en långsiktighet avseende ekonomi och risktagande.

Anställda medarbetare

Carina Johansson
Telefon
090-786 71 82

International Housing Office (IHO), som erbjuder boende till utbytes- och avgiftsbetalande studenter.

Carina Sehlstedt

Ansvarig för bostäder för forskare och fritidsboende för anställda.

Cecilia Franzen

Områdeschef campusutveckling. Lokalplanerare för Konstnärligt campus, externa campus, NTK Origo, NUS internhyresfinansierat samt Universum/Aula Nordica.

Christina Wink
Telefon
090-786 53 20

Lokalplanerare för Fysikhuset, IKSU, MIT-huset, Naturvetarhuset, Samhällsvetarhuset, Teknikhuset samt Östra paviljongen.

Ejvår Falck
Telefon
090-786 55 15

Ansvarig för International Housing Office (IHO) som erbjuder boende till utbytes- och avgiftsbetalande studenter.

Krister Fredriksson
Lena Bohlin
Telefon
090-786 53 36
Lisa Redin

Samordnare för säkerhet, miljö och Agenda 2030 samt projektledare för Ruggedised.

Marie Nilsson
Telefon
090-786 60 98
Mats Johansson

Projektledare för fokusmiljöer på Umeå universitet.

Mats Johansson

Lokalplanerare för Biologihuset, Fysiologihuset, KBC, Kemihuset, Norrbyn, Säkerhetshuset, UB och UCCB.

Mikael Wikström
Telefon
090-785 67 54
Mirja Westling
Telefon
090-786 73 59

Lokalplanerare för Beteendevetarhuset, Förvaltningshuset, Humanisthuset, Lärarutbildningshuset, Norra beteendevetarhuset, Polisutbildningshuset samt Universitetsledningshuset.

Pia Grahn
Rebecka Sandberg
Telefon
090-786 59 12
Richard Olsson
Telefon
090-786 67 28

Fastighetschef
Verksamhetsområdeschef infrastruktur.

Tom Cederhvarf
Telefon
090-786 50 22