"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Miljö och hållbar utveckling

Universitetet ska medverka till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling så att FN:s globala 2030-mål för hållbar utveckling nås. Universitetets miljösamordnare arbetar bland annat med att stödja verksamheterna så att de kan implementera hållbarhetsaspekter inom sina respektive områden.

Kontaktpersoner

Senast uppdaterad: 2018-10-19