Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Miljö och hållbar utveckling

Universitetet ska medverka till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling så att FN:s globala 2030-mål för hållbar utveckling nås. Universitetets miljösamordnare arbetar bland annat med att stödja verksamheterna så att de kan implementera hållbarhetsaspekter inom sina respektive områden.