Nya gruppledare ansluter till infektionsforskningen vid Umeå universitet

The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) välkomnar Ryo Morimoto och Iker Valle Aramburu som nya gruppledare!

Publicerad: 2024-06-25

De två nya MIMS-gruppledarna startar sina oberoende forskargrupper inom infektionsbiologi 2024, och de är båda glada över att ta på sig gruppledarrollen och etablera sina forskargrupper i den samarbetsinriktade och starka forskningsmiljön vid Umeå universitet. 
 
Ryo Morimoto, MD, PhD 
Ryo Morimoto har en mångsidig bakgrund inom medicin, biokemi och immunologi och har en MD- och PhD-examen från University of Tokyo. Under sin postdoktorala forskning vid Max Planck Institute of Immunobiology and Epigenetics (Tyskland) fördjupade han sig i den evolutionära banan för det adaptiva immunsystemet hos ryggradsdjur. Hans utforskning fokuserade på uppkomsten av människans sofistikerade immunsystem, som orkestrerar samspelet mellan medfödd och adaptiv immunitet - en exklusiv egenskap hos ryggradsdjur, som kännetecknas av genereringen av olika antigenreceptorer genom somatisk rekombination/montering av värdgenomet. Denna intrikata process innebär en känslig balansgång för att minimera risken för genomstörning, vilket potentiellt kan leda till cancer eller celldöd.  
  
Ryo tillträdde sin tjänst som gruppledare vid MIMS i början av maj 2024 och kommer att fokusera på att förstå maskineriet för redigering av värdgenomet hos ryggradslösa djur - ett centralt element för att stärka immunförsvaret mot patogener, vilket visar på det fascinerande evolutionära landskapet i våra immunsystem. 
 
Iker Valle Aramburu, PhD 
Iker Valle Aramburu har en gedigen bakgrund inom biokemi och cellbiologi. Under sin doktorandtid vid European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Heidelberg (Tyskland) studerade han interaktionsmekanismen för proteiner med inre oordning i kärnporkomplexet. Som postdoktor kom han till Francis Crick Institute (Storbritannien) där han undersökte neutrofilers medfödda immunsvar i samband med infektion.  
  
Forskningen i hans kommande labb vid MIMS kommer att fokusera på att förstå rollen av oordnade proteiner och mikroproteiner i medfödd immunitet genom att tillämpa ett brett spektrum av syntetiska och kemiska biologimetoder. Iker kommer att tillträda sin tjänst som gruppledare vid MIMS i september 2024. 

 

Läs mer om MIMS-gruppledare och deras forskning

Nordic EMBL partnerskap för molekylärmedicin

Med support från