MIMS gruppledare

De oberoende MIMS gruppledarna är centrum för MIMS. Rekryteringen av unga, begåvade internationella forskare följer EMBL:s modell för gruppledare utan fast anställning. MIMS gruppledare och deras laboratorier utvärderas efter fem år av externa granskare. Efter en positiv utvärdering kommer finansieringen av MIMS gruppledare att förlängas med ytterligare fyra år.

Senast uppdaterad: 2023-06-27 Sidansvarig: Nora Lehotai

Nordic EMBL partnerskap för molekylärmedicin

Med support från