"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-06-22

Fiska på bytesfisken för att gynna rovfisken

NYHET Torsk, lax och öring har i flera fall försvunnit från våra hav och sjöar p.g.a. överfiske. Lennart Persson visar i tidskriften Science att rovfiskarna skulle kunna återhämta sig om såväl fritids- som yrkesfiskare istället riktade fisket mot rovfiskarnas byten.

– Till exempel skulle vi kunna rädda Östersjötorsken om vi fiskade på skarpsill och sill. Likaså skulle öringbeståndet i utfiskade sjöar kunna återhämta sig om vi i stället fiskade på röding som är öringens byte, säger Lennart Persson, professor i akvatisk ekologi vid Umeå universitet.

Det senare är precis vad som gjorts under ett 26 år långt experiment i den norska sjön Takvatn. Tack vare detta experiment och en matematisk modell har Lennart Persson med samarbetspartners vid Amsterdam och Tromsö universitet kunnat visa att det faktiskt går att gynna rovdjur genom att fiska på bytesfisken. Ju fler byten desto fler rovdjur, säger en vedertagen ekologisk teori. Detta behöver dock inte alltid vara fallet. När det finns få bytesfiskar växer de kvarvarande bytesfiskarna snabbare. Detta kan i sin tur leda till att det blir fler könsmogna bytesindivider, som ger upphov till fler små bytesfiskar, som rovfiskarna föredrar.

Paradoxalt nog kan en rovfisk därför öka mängden små bytesfiskar genom att äta upp dem. Finns det inte tillräckligt med rovfiskar, exempelvis p.g.a. ett att ökat skördeuttag blir situationen den omvända. Antalet bytesfiskar som rovfisken lever kommer av att minska.
– Vi kommer då att se en neråtgående spiral som leder till en kollaps av rovfiskbeståndet. Eftersom bytesfiskarnas tillväxt försämras kan det vara omöjligt för rovfiskarna att återhämta sig om vi inför ett totalt fiskestopp. Vi kan då fiska på bytesfisken för att få mer bytesfiskindivider av den storlek som rovfisken lever på, förklarar Lennart Persson.

På detta sätt kan rovfiskbeståndet återhämta sig och därefter genom sin predation på bytesfisken gynna sin egen situation. Genom att fiska ut röding i den norska sjön har Lennart Persson och hans kollegor lyckats öka antalet små individer av röding som rovfisken öring föredrar. Öringen ökade då i sin tur kraftigt i antal. Före utfisket var öringen i stort sett utslagen från sjön, rödingen växte inte till sig och det var ont om mat för öringen. Utfisket avslutades för 16 år sedan och öringen har sedan dess lyckats hålla hela sjöekosystemet i ett tillstånd med snabbväxande rödingar och därmed gott om byten för öringen. Både modellförutsägningen och det storskaliga sjöexperimentet pekar på att utfiskning av bytesfisk kan vara ett effektivt sätt att återställa kollapsade rovfiskbestånd.

Artikeln har titeln "Culling prey promotes predator recovery – alternative states in a whole lake experiment" och publiceras denna vecka i tidskriften Science, se www.sciencemag.org.

För mer information, kontakta: Lennart Persson Telefon: 090-786 6316, 070-20 53 003
E -post lennart.persson@emg.umu.se

Redaktör: Karin Wikman