Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nyheter

Barrträd anpassar sig för att förbli gröna vintertid

Barrträd har utvecklat speciella mekanismer som förhindrar skador på fotosyntetiska maskineriet.

Robottävling vid Umeå universitet gör comeback

Efter pandemin är det på fredag 20 maj dags igen att tävla om ära och berömmelse med egenbyggda robotar.

Gympa, diabetes och klimat i fokus för hedersdoktorer

TV-tränaren Sofia Åhman blir medicinsk hedersdoktor 2022 tillsammans med forskare från Australien och USA.

”Här tänks det stora tankar”

Den 18 maj besökte utbildningsminister Anna Ekström Umeå universitet för att träffa universitetsledningen.

Inga rättsliga hinder för könskvoterade bolagsstyrelser

För att åstadkomma jämn könsfördelning i bolagsstyrelser är kvotering sannolikt ett nödvändigt verktyg.

Avhandling: Metoder för ökad noggrannhet i mätningar från PET-bilder

Det går att förbättra mätvärden vid undersökning av möjlig cancer med en speciell typ av bilder.

Biologisk mångfald firas

Inför den biologiska mångfaldens dag 22 maj arrangerar studenter aktiveter för att främja artrikedom.

Fascinerande växters dag firas på Curiosum

Lördag den 21 maj är en dag fylld nya kunskaper och olika aktiviteter kring växter och växtforskning.

Skrivundervisningens dilemman och möjligheter

I en ny avhandling har Erika Sturk undersökt skrivande och skrivundervisning i grundskolan.

Senaste porträtt och reportage

”Ojämlika villkor riskerar att bli normaliserade”

En Umeåbaserad analys har gjorts av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin.

VR - Framtidens undervisning

VR - Framtidens undervisning

Genetiken, miljön och hälsan

Sophia Harlid forskar om hur miljön påverkar när vi är mest känsliga, som under graviditet och fosterstadiet.

Vill hitta och bromsa diabetes typ 2

Elin Chorells mål är att det ska gå bromsa diabetes typ 2 och anpassa behandling efter varje enskild individ.

Tvärvetenskap skapar både spets och möjligheter

Gunnar Malmberg, professor i kulturgeografi, arbetar med att bygga och stötta tvärvetenskapliga miljöer.

Hon vill hjälpa fler barn till en hälsosam framtid

Annelie Thorén utvecklade sin idé om ett digitalt behandlingsprogram för barn med övervikt och obesitas.