Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nyheter

Avhandling: Interaktion i primärvården har betydelse för cancervård

Samspelet under läkarbesök i primärvården har betydelse för patientens tillgång till cancervård.

Avhandling: Orsaker till underbehandling med MRA vid hjärtsvikt

Många patienter med hjärtsvikt och nedsatt njurfunktion får otillräcklig behandling med effektivt läkemedel.

Formas finansierar Umeå universitet med drygt 26 miljoner

I sin årliga öppna utlysning har Formas beviljat medel till 9 projekt från Umeå universitet.

Inaktiva proteaser viktiga för växters utveckling

Laxmi Mishra har använt ogräset Arabidopsis thaliana för att utveckla ny kunskap om kloroplastproteaser.

Exjobb gav Lilla Polhemspriset

Daniel Nilsson tilldelas Lilla Polhemspriset för sitt examensarbete om optiska pincetter.

Forskare framställer nytt diamantmaterial med glas-struktur

I Nature publiceras studien om diamantmaterialet av rent kol skapat under höga tryck och hög temperatur.

Sveriges första kvinnliga statsminister – ”En symbolisk betydelse”

Magnus Blomgren, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet, kommenterar den historiska händelsen.

Nya rön om joner runt kometer

Sofia Bergmans avhandling ger forskare unika möjligheter att studera joner med låg energi i rymden.

Nya Cancerfondsmiljoner till Umeå

Forskning vid Umeå universitet får totalt 21,7 miljoner kronor i Cancerfondens tilldelning hösten 2021.

Reportage

Från ämneslärare till professor

Maria Rönnlund, ny professor i pedagogiskt arbete, har forskat om elevers delaktighet och inflytande i skolan.

"Pandemin har gjort mig till en bättre lärare"

Niklas Lundström njuter av att vara tillbaka på campus igen. Men året på Zoom har inte bara haft nackdelar.

Nya lektorer stärker Arkitekthögskolan

Nyrekryterade lektorer från fyra olika länder stärker den akademiska miljön vid Arkitekthögskolan.

Porträtt

Tredje gången gillt för VAL-studenten Ingela

Ingela fick tillgodogöra sig både arbetslivserfarenhet och tidigare studier vid antagningen till VAL.

Anna-Carin pluggar till förskollärare inom VAL

Anna-Carin kombinerar jobb inom förskolan och med studier till förskollärare inom VAL.

Musikhandledaren som blev lärare

Det fungerade bra att läsa på distans kombinerat med jobbet som lärare tycker Linus Öhman.