"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-09

17 projekt vid Umeå universitet får stöd från Cancerfonden

NYHET Cancerfonden har beslutat om projektbidrag på sammanlagt mer än 27 miljoner kronor till 17 cancerprojekt vid Umeå universitet.

Fyra av de 17 projekten finns vid Institutionen för medicinsk biovetenskap och tre vardera vid institutionerna för klinisk mikrobiologi, medicinsk kemi och biofysik samt strålningsvetenskaper. Det individuellt största rekommenderade totalbeloppet, 3 miljoner kronor, går till Richard Palmqvist vid Institutionen för medicinsk biovetenskap för ett projekt om tarmcancer.

Cancerfonden beslutar om utdelningen för det kommande året, dvs. 2012, och rekommenderar dessutom beloppen för ett eller två följande år. De 17 Umeåprojekten får sammanlagt 10,7 miljoner för 2012 medan totalt drygt 17 miljoner kronor rekommenderas för 2013 och i många fall 2014. Utöver projektbidragen har fonden också beviljat ett anslag för planeringsgrupp till Roger Henriksson, Institutionen för strålningsvetenskaper.

Projekbidrag och mottagare

Niklas Arnberg, Institutionen för klinisk mikrobiologi: Adenovirusreceptorer: betydelse för targeting av onkolytiska adenovirusvektorer; 600 000 för 2012 (totalt rekommenderat 1 600 000 kronor).

Stefan Björklund, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik: The function of Mediator in transcriptional regulation; 500 000kronor 2012 (totalt rek: 1 500 000 kronor).

Thomas Borén, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik: Magsårsbakterien Helicobacter pylori: betydelsen av bakteriell vidhäftning för kronisk infektion och sjukdomsutveckling samt vaccin mot magcancer; 800 000 kronor 2012 (totalt tek. 2 400 000 kronor).

Lars Franzén, Institutionen för strålningsvetenskaper (Sundsvalls sjukhus): Fas III randomiserad studie med HYPO-frakionerad radioterapi av mellanrisk lokal prostatacancer (HYPO-RT-PC), med en biopsistudie och genetisk prediktion av biverkningar; 300 000 kronor 2012 (totalt rek. 900 000 kronor).

Kjell Grankvist, Institutionen för medicinsk biovetenskap: New methods to reverse cisplatin resistance in lung cancer and malignant pleural mesothelioma; 400 000 kronor för 2012 (totalt rek. 800 000 kronor).

Roger Henriksson, Institutionen för strålningsvetenskaper: Experimentella och kliniska studier av främst hjärntumörer med inriktning mot betydelsen av LRIG och receptortyrosinkinassignalering, 800 000 kronor 2012 (totalt rek. 1 600 000 kronor).

Erik Johansson, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik: Mekanistiska studier av DNA-replikation och nya DNA-polymerashämmare; 1 000 000 kronor 2012 (totalt rek. 2 600 000 kronor).

Marene Landström, Institutionen för medicinsk biovetenskap: Identifiering av nya molekylära måltavlor för prognos och behandling av prostatacancer; 800 000 kronor 2012 (totalt rek. 2 400 000 kronor).

Jan Larsson, Instituionen för molekylärbiologi: Kromosomala omlagringar och genexpression; 500 000 kronor 2012 (totalt rek. 1 500 000 kronor).

Ya-FangMei, Institutionen för klinisk mikrobiologi: Nya replikationskompetenta adenovirus 11p-vektorer för mänsklig cancerterapi; 500 000 kronor 2012 (totalt rek. 1 000 000 kronor).

Peter Naredi, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap: Studier i C. elegans för att kartlägga hur ASNA-1 och tyrosinkinasreceptorsignalvägar modulerar cisplatin-inducerad celldöd; 500 000 kronor 2012 (totalt rek. 1 000 000 kronor).

Karin Nylander, Institutionen för medicinsk biovetenskap: Studier av skivepitelcancer i tungan med fokus på histologiska, genetiska och epigenetiska förändringar i relation till kliniska data; 800 000 kronor 2012 (totalt rek. 2 000 000 kronor).

Richard Palmqvist, Institutionen för medicinsk biovetenskap: Molekylära subgrupper och den invasiva tumörfronten vid kolorektal cancer; 1 000 000 kronor 2012 (totalt rek. 3 000 000 kronor).

Torgny Rasmuson, Institutionen för strålningsvetenskaper: Risk prediction of lung cancer - Risk modeling and validation of biomarkers related to smoking, one-carbon metabolism, inflammation, and genetics; 500 000 kronor 2012 (totalt rek. 1 000 000 kronor).

Malin Sund, Institutione för kirurgisk och perioperativ vetenskap: Tidig detektion av pankreascancer - stromala substanser och metabolomikprofiler som källa till nya tumörmarkörer; 500 000 kronor 2012 (totalt rek. 1 500 000 kronor).

Simon Tuck, Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM): Fagocytos av döende celler i C. elegans: dess reglering och verkställande; 800 000 kronor 2012 (totalt rek. 1 800 000 kronor)

Göran Wadell, Institutionen för klinisk mikrobiologi: Adenovirus som verktyg för att hitta nya antiviraler; 400 000 kronor 2012 (totalt rek. 800 000 kronor).

Planeringsgrupp

Roger Henriksson, Institutionen för strålningsvetenskaper: Centrala nervsystemets tumörer - eperimentella och kliniska studier, 100 000 kronor 2012 (totalt rek. 300 000 kronor).

Kontaktuppgifter till forskarna kan hämtas i Umeå universitets personalkatalog,www.umu.se/sok/personalkatalog