"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-09-15

25 miljoner kronor till stark forskningsmiljö

NYHET En forskargrupp vid Umeå Plant Science Centre har utsetts till stark forskningsmiljö av forskningsrådet Formas. Under de kommande fem åren tilldelas forskarna 25 miljoner kronor för att utveckla träd med förbättrade egenskaper och nya användningsområden.

– Detta är ett oerhört glädjande beslut och ytterligare ett bevis på den vetenskapliga excellens som finns vid Umeå Plant Science Centre, säger Åsa Rasmuson-Lestander, dekanus vid Umeå universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet. Totalt får sju starka forskningsmiljöer i Sverige dela på 175 miljoner kronor. De områden som valts ut bedöms ha högsta vetenskapliga kvalitet med nytta för utvecklingen mot ett hållbart samhälle.
– Det här är en mycket viktig satsning. Vi vill skapa en ny forskningsmiljö där vedbiologer, vedkemister och ekologer tillsammans arbetar för att skapa en uthållig produktion av träråvara med nya och förbättrade egenskaper, säger Hannele Tuominen, docent vid Umeå Plant Science Centre.

Skogsråvaran har åter blivit en attraktiv källa för energiproduktion på grund av sin lättillgänglighet, sitt låga pris och minimal klimateffekt. Forskarna inom den starka forskningsmiljön kommer att satsa på att förbättra skogsråvaran med hjälp av bioteknisk skogsförädling.– Vi kommer nu att ta fram genetiskt modifierade hybridaspar med bättre tillväxt och biomassaproduktion för att sedan testa dem i fältförsök. Våra preliminära resultat från växthus visar att det finns en stor potential, berättar Hannele Tuominen.Hon poängterar också att de har nya idéer om hur trädråvaran ska kunna användas i bioraffinaderier för att tillverka kemikalier, material och olika former av biobränslen. – De här "sidoprodukter" från pappersmassaproduktionen kan vara avgörande för att höja mervärdet av den svenska skogsråvaran och öka lönsamheten för processindustrin, säger Hannele Tuominen.
Forskarna kommer att studera hur kemin och strukturen hos veden och dess viktigaste komponenter, cellulosa, hemicellulosa och lignin, styrs på molekylär nivå. Genom att förändra dessa komponenter hoppas forskarna kunna förbättra vedens användbarhet i bioraffinaderier.

Den starka forskningsmiljön heter ”Bioimprove – Bättre träd för bioenergi och materialproduktion” och är en fortsättning på den forskning som bedrivs vid Umeå Plant Science Centre, en gemensam centrumbildning mellan Umeå universitet och SLU i Umeå. Inom den nya miljön ingår dessutom forskare från den kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Pressbild av Hannele Tuominen.
Foto: Mattias Pettersson

För ytterligare information, kontakta: Hannele Tuominen, docent vid Umeå Plant Science Centre, Umeå universitet Telefon: 090-786 96 93
E-post: hannele.tuominen@plantphys.umu.se

Redaktör: Karin Wikman