"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-03-03

4,5 miljoner till miljöarkeologisk databas

NYHET Umeå universitet får 4,5 miljoner av Vetenskapsrådet. Pengarna ska användas för att utveckla en databas som ska ge ny kunskap om samspelet mellan forntidens miljö, klimat och människor.

SEAD – The Strategic Environmental Archaeology Database – ska bli en webb-tillgänglig, kartbaserad databas för miljöarkeologiska data. Genom att koppla samman och tillgängliggöra mätmaterial från mängder av arkeologiska och kvartärgeologiska undersökningar kommer databasen att ge forskarna möjlighet till nya insikter om hur forntida miljö, klimat och mänsklig påverkan samspelar, och därmed ett bättre underlag för att förstå samtida och framtida skeenden.

Med hjälp av nya informationstekniska lösningar ska projektet göra det möjligt att kombinera stora datamängder, enkel åtkomst och kraftfull visualisering av forskningsmaterial. SEAD utgör en del i ett omfattande internationellt samarbete som syftar att bygga upp framtidens forskningsinfrastruktur. Projektet är ett samarbetesprojekt mellan Miljöarkeologiska Laboratoriet och HUMlab, en internationell mötesplats för humaniora och informationsteknik vid Umeå universitet. Projektledare för SEAD är Philip Buckland, tidigare ansvarig för utvecklingen av den tvärvetenskapliga insektsdatabasen BugsCEP.

Miljöarkeologiska Laboratoriet vid Umeå universitet är sedan 1994 ett nationellt resurslaboratorium, landets enda med miljöarkeologisk inriktning. Här finns en omfattande uppdragsforskning med verksamhet såväl inom Sverige som internationellt. Arkeologiska problem besvaras med hjälp av miljöarkeologiska metoder, och en betydande metodutveckling sker inom forskning och exploateringsarkeologi.

För ytterligare information eller intervju, kontakta gärna fil dr Philip Buckland
e-post: phil.buckland@arke.umu.se eller tel 0738-32 11 31

Redaktör: Helena Vejbrink