Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 14 feb, 2017

ÅForsks Kunskapspris till populär professor

NYHET Växtprofessor Stefan Jansson tilldelas 2017 års Kunskapspris på 100 000 kronor av stiftelsen ÅForsk. Han prisas för sina framstående insatser som engagerad och outtröttlig folkbildare som håller kunskapens fana högt.

– Jag är väldigt glad och hedrad. Jag tycker faktiskt det borde finnas fler pris som uppmuntrar forskare att använda sina kunskaper i samhällsdebatten, det har nog aldrig varit viktigare än nu. Jag skrev för fyra veckor sedan en debattartikel i Aftonbladet om faktaresistens, bara sedan dess har ”alternativa fakta” kommit på allas läppar och förebilden Hans Rosling, som 2006 fick detta pris, har gått bort. Det kommer att behövas väldigt många sådana som jag för att axla hans mantel, säger Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Stefan Jansson är inte bara en internationellt ledande forskare inom växtområdet, utan har också en speciell förmåga och lägger ner mycket tid på att nå ut populärvetenskapligt. Viktigt är också hans engagemang mot forskningsfientlighet, speciellt motståndet mot modern växtförädling. Under det senaste året har fokus varit lagstiftningen kring GMO, genmodifiera organismer, i relation till nya tekniker för genom-editering som CRISPR-Cas9.

Han tilldelas priset med motiveringen:

”Stefan Jansson är en engagerad och outtröttlig folkbildare som håller kunskapens fana högt. Han är ständigt engagerad i samhällsdebatten, han medverkar i alltifrån humorprogram till politikerdebatter och berättar om sin och andras forskning såväl för skolklasser och som för pensionärer. Han verkar aktivt för att föra in ett kunskapsperspektiv i debatten om GMO och ekologisk odling för att motverka faktaresistens.”

Biografi

Stefan Jansson är född 1959 och kommer från Sveg. Han har en ämneslärarexamen i kemi och biologi (1986) varefter han slog in på den akademiska banan. Han disputerade vid Umeå universitet (1992) i växtmolekylärbiologi och blev professor i växters cell- och molekylärbiologi 2002.

Stefan Jansson har publicerat mer än 120 vetenskapliga artiklar och är en av Europas mest citerade växtforskare. Han är ledamot av Kunglig Vetenskapsakademin samt ledamot av Kungliga Skytteanska samfundet. Han har tilldelats Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning samt SPPS populariseringspris.

Om ÅForsk

www.aforsk.se

För mer information, kontakta gärna:

Stefan Jansson, Institutionen för fysiologisk botanikTelefon: 070-677 23 31
E-post: stefan.jansson@umu.se

Pressbild för nedladdning. Foto: Johan Gunséus

Redaktör: Ingrid Söderbergh