"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-11-05

Aktionsforskare från sex världsdelar möts i Umeå

NYHET Under tre dagar träffas 130 aktionsforskare från hela världen vid Umeå universitet. Mötet sker den 9–11 november under temat "Action Research Beyond Borders and Divides".

Syftet med aktionsforskning är att ha en direkt och omedelbar påverkan på ett forskningsområde, och att bidra till att lösa människors praktiska problem i en verklig situation. På fredag samlas aktionsforskare från ett flertal länder i Umeå för att diskutera forskningsfrågor och praktik.

En av huvudtalarna vid konferensen är professor Ken Zeichner, University of Wisconsin-Madison, USA, som bland annat ska föreläsa om aktionsforskningens roll inom lärarutbildningen utifrån ett internationellt perspektiv, men också om hur utbildningsområdet i USA förändras idag med den nuvarande ”No Child Left Behind”-policyn.

Professor Jane Springett från John Moores University i Liverpool, England, kommer bland annat att peka på möjligheterna att skapa nya samarbetsformer genom aktionsforskning inom en i övrigt ”uppdelad” vård- och social sektor.

Den tredje huvudtalaren, professor Gaby Weiner, ska tillsammans med två kollegor från Umeå universitet analysera aktionsforskningsprocesser utifrån ett doktorandperspektiv.

Förutom dessa föreläsningar hålls ett tiotal symposier och ett sjuttiotal seminarier med presentationer från till exempel Australien, Sydafrika och Brasilien såväl som från USA, Kanada och många europeiska länder.

Konferensen arrangeras av pedagogiska institutionen och institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen i samarbete med den internationella organisationen CARN (Collaborative Action Research Network), med säte i Manchester Metropolitan University, England.

Kongressprogrammet finns på: www.umea-congress.se/carn.htm
Media är välkomna att delta under konferensen.

För mer information, kontakta: Lars Dahlström, pedagogiska institutionen, Umeå universitet tel: 090-786 6809, e-post: lars.dahlstrom@pedag.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson