"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-06-11

Amerikanska doktorander studerar globala klimatproblem i Abisko

NYHET Tolv doktorander från USA besöker under sommaren Umeå universitets Climate Impacts Research Centre, CIRC, i Abisko för att bygga grund för nya forskningssamarbeten. Projekten kommer främst att fokusera på arktiska sjöar och älvar och deras roll i koldioxidcykeln.

– Umeå universitet har en stark strategisk position vad gäller forskning kring akvatiska ekosystem, särskilt klimatförändringarnas påverkan på sjöar och älvar. Därför är vår organsiation angelägen om att skicka doktorander till Umeå där de kan dra nytta av att arbeta vid ett större forskningsuniversitet med unik tillgång till boreala och arktiska ekosystem, säger professor Michael Pace, föreståndare för the Association of Sciences of Limnology and Oceanography, ASLO, och prefekt på the Department of Environmental Sciences på the University of Virginia i USA.

Vistelsen vid Umeå universitet sker inom forskningsprogrammet Limnology and Oceanography Research Exchange. Utbytet har organiserats av ASLO som åtgärd eftersom  man observerat att doktorander inte utbildas för att hantera globala problem. Det är nämligen vanligt med internationella problemställningar i sjöar och älvar eftersom många vattendrag ligger i områden som överskrider nationella gränser.

– Vi är mycket glada över att vara värd för de tolv doktoranderna. Utbytet kommer att fylla ett viktigt pedagogiskt behov för dessa framtida forskningsledare samtidigt som det skapar en betydande internationell synlighet för Umeå universitet och vår arktiska forskning, säger professor Jan Karlsson, föreståndare för Climate Impacts Research Centre, CIRC, vid Umeå universitet.

Doktoranderna håller ett symposium vid Umeå universitet den 14 juni där de presenterar sina forskningsprojekt för studenter och anställda på fakulteten för teknik och naturvetenskap. Dr Adina Paytan, oceanograf från the University of California, kommer att vara huvudtalare. Symposiet äger rum klockan 14:00 till 16:00 i KBC-huset och det är öppet för allmänheten.

ASLO:s forskningsutbyte löper över tre år; doktorander kommer också att besöka universitet i Israel, Australien och Kanada.

Om the Association of Sciences of Limnology and Oceanography (ASLO):

ASLO är det största professionella sammanslutningen för forskare som studerar oceaner, sjöar och älvar, med över 4 300 medlemmar från 60 länder.

Mer information

 

Om Climate Impacts Research Centre, CIRC:

CIRC bedriver forskning och utbildning med fokus på klimatpåverkan på mark- och vattenekosystem i arktiska och alpina regioner. Verksamheten är baserad på Abiskos vetenskapliga forskningsstation, 200 km norr om polcirkeln.

Mer information

 

TEXT: INGRID SÖDERBERGH