"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-03-19 Uppdaterad: 2024-03-20, 08:32

Antibiotika kopplas till ökad risk för tjocktarmscancer och infektioner efter kirurgi

NYHET Bakterierna i vår tarm tros vara inblandade i utvecklingen av tjocktarmscancer. Exponering för antibiotika, som kan förändra tarmens bakteriesammansättning, kan också påverka cancerrisken, enligt en färsk avhandling från Umeå universitet.

Med hjälp av svenska nationella registerdata från över 35 000 tarmcancerpatienter fann doktoranden Sai San Moon Lu att användning av receptbelagda antibiotika var kopplad till en högre risk för högersidig tjocktarmscancer, vilket är den första delen av tjocktarmen. Riskökningen var liten men sågs redan efter en eller två typiska antibiotikakurer. Tjocktarmscancerpatienter som hade tagit antibiotika hade också en högre risk för infektioner i operationsområdet, en potentiellt livshotande komplikation vid kirurgi.

– Resultaten gällande kopplingen mellan antibiotikaanvändning och tjocktarmscancer var väntade. Bakteriell obalans, eller dysbios, tros vara viktigast i den första delen av tjocktarmen, och andra stora studier har rapporterat liknande resultat. Fyndet för postoperativa infektioner är nytt, vilket gör det extra spännande för mig, säger Sai San Moon Lu, Institutionen för diagnostik och intervention.

Dysbios har kopplats till sämre sårläkning och komplikationer efter tarmcancerkirurgi, men studien av Lu och hans kollegor är den första som tittat på antibiotika under åren före operationen.

Att ta antibiotika ökade däremot inte risken för rektalcancer eller för infektioner i operationsområdet efter rektalcancerkirurgi i Sai San Moon Lus studier. Ett oväntat fynd var en något lägre risk för ändtarmscancer hos kvinnor som tagit antibiotika.

– En annan stor studie hade sett samma sak, men vi förväntade oss verkligen inte att kunna replikera deras resultat, säger Sai San Moon Lu.

– Vi forskare säger alltid att det behövs mer forskning, och det stämmer verkligen här.

Sai San Moon Lu fann ingen tydlig koppling mellan antibiotika som tas före diagnos och prognosen för patienter efter diagnos vid antingen tjock- eller ändtarmscancer.

– Resultaten i min avhandling betyder inte att vi ska sluta använda antibiotika, men de tyder på att en försiktig och omdömesgill användning av antibiotika kan ha fördelar utöver att förhindra spridning av antibiotikaresistenta bakterier, säger Sai San Moon Lu.

Doktorsavhandling: Antibiotics use in relation to colorectal cancer risk, survival and postoperative complications. Svensk titel: Antibiotikaanvändning och tjock- och ändtarmscancer – risk, överlevnad och postoperativa komplikationer. Opponent: Professor Jonas F Ludvigsson, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. Huvudhandledare: Bethany van Guelpen. Bihandledare: Sophia Harlid. Datum och tid: 22 mars 2024, 13:00-16:00 (svensk lokal tid). Plats: Hörsal Betula, Norrlands universitetssjukhus.

DiVA-länk

Kontaktuppgifter
Sai San Moon Lu (föredrar att bli intervjuad på engelska)
sai.lu@umu.se
+46 72 296 95 46