"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-12-10

Arctic Futures symposium 2021

NYHET Under det tolfte Arctic Futures Symposium den 6-7 december var Arcum på plats för att prata om klimatförändringens socioekonomiska effekter på arktiska samhällen.

Text: Anngelica Kristoferqvist

Varje höst sedan 2010 har det internationella polarinstitutet (International Polar Foundation; IPF) och dess partner organiserat en multinationell och tvärvetenskaplig konferens om Arktis. Det årliga Arctic Futures Symposium, som hålls i Bryssel, samlar lokala och nationella beslutsfattare, representanter från ursprungsbefolkningar, akademiker och företrädare för industrier som är verksamma, eller har intressen, i Arktis. Arrangemanget är gratis och sänds även via nätet, för att göra det tillgängligt för så många som möjligt.

Under andra dagen fanns programpunkten ”Arktis motståndskraft”, dit Arcums föreståndare Niklas Eklund blivit inbjuden för att tala om klimatförändringens socioekonomiska effekter på arktiska samhällen.

Syftet med programpunkten var att ta upp frågor som livsmedels- och miljösäkerhet, hälsa, infrastruktur, utbildning, uppkoppling, reaktionsförmåga och gränsöverskridande samarbete på områden som rör "mjuk säkerhet", t.ex. sök- och räddningsinsatser.

Niklas lyfte bland annat problematiken med det smala synsätt som Arktis betraktas, och menar att EU:s syn på arktisk forskning måste bli bredare och mer lokalt förankrad.

Läs mer om arrangemanget och Niklas presentation på North Sweden European Office hemsida.