"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-06-16

Årets hedersdoktorer vid humanistiska fakulteten

NYHET I år blir tre internationell välrenommerade forskare hedersdoktorer vid humanistisk fakultet: Thomas DuBois, Gabriele Griffin och Sam Wineburg. De promoveras vid universitets årshögtid i oktober.

Professor Thomas (Tom) DuBois (f. 1960) är verksam som professor i Scandinavian Studies vid University of Wisconsin-Madison, USA. I sin forskning fokuserar han på folklore (särskilt folktro) och identitet i Norden, framför allr inom finsk, samisk och svensk kultur. Han har utgivit viktiga böcker som Finnish Folk Poetry and the Kalevala, Nordic Religions in the Viking Age, Finnish Folklore (tillsammans med Leea Virtanen), Lyric, Meaning and Audience in the Oral Tradition of Northern Europé och An Introduction to Shamanism. DuBois har också gjort en nyöversättning till engelska av Johan Turis viktiga bok ”Berättelser om samerna” (Muitalus sámiid birra), vilken nu är under utgivning. För närvarande deltar han i arbetet med en Comparative History of Nordic Literary Cultures.

Thomas DuBois har samarbetat med forskare vid Umeå universitet sedan 1992 – som föreläsare, symposiedeltagare och i undervisning på forskarutbildningsnivå. DuBois är medlem i Editorial Board för Journal of Northern Studies (Umeå) och var en av initiativtagarna till bildandet av en Nordic branch inom American Folklore Society, vilket kraftfullt främjat forskarkontakterna mellan Norden och USA

För mer information eller intervju, kontakta gärna Tom DuBois
tel +1 011 608 236 4116 eller e-post
tadubois@wisc.edu

Professor Gabriele Griffin (f. 1957) har sin bakgrund i engelsk litteratur och är professor i Women’s Studies vid University of York, Storbritannien. Griffin har varit verksam vid flera brittiska universitet – bland andra University of York, University of Hull, Kingston University och University of Leicester. Hon har haft ledande uppgifter som professor i English, Gender Studies och Women’s Studies. Vid sidan av sin akademiska forskning har hon också haft en lång rad viktiga utvärderings- och bedömningsuppdrag inom EU. Griffin är en av författarna till The METRIS Report: Emerging Trends in the Socio-Economic Sciences and Humanities in Europe. Hon är redaktör för serien Research Methods for the Arts and Humanities och var en av grundarna till tidskriften Feminist Theory.

I Umeå har hon sedan 2009 varit gästprofessor vid Umeå Centrum för Genusstudier och hon tillhör den internationella referensgruppen till excellensprogrammet Challenging Gender. Hon samarbetar aktivt med humanistiska forskare i bokprojekt, forskningsansökningar och genom handledning.

För mer information eller intervju, kontakta gärna Gabriele Griffin
tel 090-6896904 eller e-post
gg512@york.ac.uk

Professor Sam Wineburg (f. 1958) är verksam vid Stanford University, USA, och är världsledande forskare inom området historiskt tänkande och historieundervisning. Mer än någon annan enskild forskare har han bidragit till att förändra förståelsen av undervisning och lärande i historia. Hans prisbelönta bok Historical Thinking and Other Unnatural Acts från 2002 har blivit en modern klassiker inom sitt område. Wineburg har en doktorsexamen i psykologi, men hans forskning rör sig i gränsområdet mellan pedagogik, psykologi och historia. Sedan 2002 innehar han en professur i pedagogik vid Stanford School of Education, där han leder Stanford History Education Group men han är samtidigt professor i historia vid den historiska institutionen. Sam Wineburg har omsatt sina forskningsresultat i praktisk verksamhet i lärarutbildning och skolundervisning. Ett exempel är Reading Like a Historian som är ett kostnadsfritt digitalt läromedel som syftar till att utveckla elevers historiska tänkande med hjälp av historiska källor.

Sam Wineburg är redan knuten till Humanistisk fakultet via forskningsprogrammet Media Places med HUMlab som bas.

För mer information eller intervju, kontakta gärna Sam Wineburg
tel + 1 2063561152 eller e-post
samwineburg@gmail.com


För ytterligare information om utnämningen av hedersdoktorerna, kontakta professor Britta Lundgren, dekan vid humanistiska fakulteten, tel 070-65168 22 eller e-post britta.lundgren@kultmed.umu.se