"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-06-28

Arkitekthögskolan inrättar masterprogram

NYHET Rektor vid Umeå universitet inrättade i dag ett konstnärligt masterprogram i arkitektur vid Arkitekthögskolan. Den tvååriga utbildningen får namnet Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad.

I syfte att att stärka synen på arkitektprogrammet som ett sammanhållet femårigt program anpassar Arkitekthögskolan nu sin utbildning på masternivå så att den helt samverkar med Arkitektprogrammet.

De två existerande masterprogrammen i arkitektur: Masterprogrammet i direkt arkitektonisk intervention och Masterprogrammet i hållbar arkitektonisk produktion har varit relativt specialiserade och lockat ganska få studenter.

Det nya masterprogrammet innefattar delar av tidigare frågeställningar, men kommer att ha en bredare ansats för att kunna erbjuda en större mångfald och bredd i ämnesområden och attrahera fler studenter både från Arkitektprogrammet och utifrån.

– Syftet med förändringen är att främja mångfald, flexibilitet, ett större och bredare utbud av intresseområden och kunskapsfält, internationella samarbeten, och andra undervisningsmodeller inom ramen för studioundervisning. Visionen som vi arbetar med, bygger på att hela skolans verksamhet är en plattform för ämnesutveckling och fördjupning av såväl konstnärlig-, professionell-, och forskningspraktik, säger Ana Betancour, rektor vid Arkitekthögskolan.

All undervisning sker på engelska och det engelska namnet på programmet är Master’s Programme in Architecture and Urban Design.

Vad händer med de existerande masterprogrammen?

– Det konstnärliga masterprogrammet i arkitektur kommer tillsvidare ersätta de två existerande masterprogrammen i arkitektur. De studenter som har påbörjat sin utbildning inom ett av de tidigare masterprogrammen kommer självklart kunna få slutföra den, säger Ana Betancour.

För mer information, kontakta gärna:

Susanne Vikström, utbildningsledare teknisk-naturvetenskaplig fakultetTelefon: 070-630 06 54
E-post: susanne.vikstrom@umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh